Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

O GALP renova a súa Xunta Directiva na Asemblea Xeral de Socios

Grupo de Acción Local do Sector Pesqueiro (GALP) Golfo Ártabro Sur celebrou a Asemblea Xeral de Socios para elixir a nova Xunta Directiva para o próximo exercicio. 
O GALP renova a súa Xunta Directiva na Asemblea Xeral de Socios_2

No encontro nomeáronse os 17 membros que compoñerán a directiva, escollidos nas mesas sectoriais que se celebraron con anterioridade. Neste encontro votouse quen deles desempeñará os cargos de presidente/a, vicepresidente/a, secretario/a e tesoureiro/a que quedou da seguinte maneira:

  • Presidente: Alberto Castro García
  • Vicepresidenta: Patricia Amado Varela
  • Tesoureira: Adelina Pérez Barredo
  • Secretario: José Garrote Martín
 
O evento reuniu a socios e representantes das diferentes mesas sectoriais –sector público, do mar, empresarial e social- que con anterioridade designaron aos 17 compoñentes da nova Xunta Directiva, contando con integrantes de diversos organismos e institucións pertencentes ao territorio.

Así pois, a Xunta queda composta da seguinte maneira:

Nombre

Organización

Patricia Amado Varela

Concello de Arteixo

Felipe Canosa Entonado

Confraría de pescadores de A Coruña

Juan Carlos Corrás

FREMSS

Jessica Méndez Sánchez

Concello de Culleredo

Sonia Ruiz Vargas

ASPACE

Alberto Castro García

Confraría de pescadores de Sada

Manuel Suárez Blanco

Acerga

José Garrote Martín

AMISADA

Torcuato Teixeira Valoria

PescaGalicia – ARPEGA – O Barco

Emilio Méndez Gómez

Confraría de Pescadores de Lorbé

Francisco Manuel Sanchez Neira

Confraría de Pescadores de Mera

Adelina Pérez Barredo

Asociación de Empresarios de Culleredo

Alejandra Pérez Máquez

Concello de Bergondo

Manuela Pérez Souto

Asociación de Redeiras de Lorbé

Emiliano Cossini Benchimol

Arteixo Centro Comercial Abierto

Catalina Rodríguez Rodríguez

AMFAR-Cambre

María Ángeles Santos Casal

Asociación de Empresarios de Bergondo