Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Evolucionamos Innovando

O proxecto consiste nunha solución integrada e innovadora para poder evolucionar dentro da empresa e poder responder ao elevado crecemento da mesma nos últimos anos, obtendo un funcionamento efectivo, áxil e competitivo. Para iso centrase en dúas liñas:

- Obter unha trazabilidade correcta e sen posibilidade de erros, garantindo a información que acompaña a etiqueta de cada produto.

- Sistema de venda innovador, a través de tablets e de plataforma online, algo que por agora non está moi instaurado en empresas deste sector, pero no que a empresa aposta firmemente, principalmente para vender ao exterior e ofertar os produtos da zona dunha maneira eficiente.

Para este proxecto, a empresa precisa dotarase de maquinaria diversa, equipos e programas informáticos.

Datos xerais
Acrónimo: 
-
Tipo de proxecto: 
Produtivo
Non produtivo
Tipo de proxecto: 
Individual
Conxunto
Cooperación
Datos do promotor
Nome e apelidos / Razón social: 
Pescados Orol, S.L.
Datos de interese: 
http://www.pescadosorol.com http://oalmacendopeixe.com/
Perfil empresarial: 
Empresa privada
Datos do proxecto
Referencia normativa: 
Orde do 24 de maio de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas para proxectos ao abeiro das Estratexias de Desenvolvemento Local Participativo (EDLP), aprobadas aos Grupos de Acción Local do Sector Pesqueiro para o desen
Convocatoria - ano: 
2016
Data de aprobación: 
10/10/2016
Prazo de execución
Prazo total (meses): 
3
Anualidades: 
2016-2017
Data fin de execución: 
31/01/2017
Ámbito de aplicación: 

Burela (Lugo)

Información económica inicial do proxecto
Coste total do proxecto (subvencionable + non subvencionable): 
82.680,23
Coste subvencionable do proyecto (inversión pública + inversión privada): 
68.330,77
Total axuda pública aprobada (€): 
34.165,38
% Subvención: 
50
Reparto de axuda pública aprobada
FEMP (€): 
29.040,57
FEMP (%): 
85
CA (€): 
5.124,81
CA (%): 
15
Indicadores
Sexo promotor: 
Muller
Home
Idade promotor: 
< 40 anos
> 40 anos
Negocio de nova creación: 

Non
Diversificación da actividade pesqueira: 
Si
Non
Emprego creado (ETC): 
Si
Non
Nº emprego creado (ETC): 
-
Emprego mantido (ETC): 
Si
Non
Nº emprego mantido (ETC): 
-
Actividades de formación: número de mulleres que participaron: 
-
Estratexia de desenvolvemento local participativa, obxectivos e prioridades dos proxectos
Principais obxectivos do proxecto: 

- Mellorar a organización dos produtos pesqueiros adquiridos cada día, obtendo un stock real nun soporte informático, segundo se vai comprando nas distintas lonxas para poder ofertar os mesmos dunha maneira máis efectiva e rápida, gañando tempo no mercado, e sen duplicar as ventas xa que o stock vaise restando en tempo real.

- Correcta identificación dos produtos adquiridos cumprindo a normativa vixente e garantindo unha correcta trazabilidade (barco, nome científico, nome comercial, zona de captura, subzona, método de produción, arte de pesca, número de lote…) Agora mesmo ao facer todo á man, perdese moita información no camiño e dá lugar a erros. 

- Sistema innovador de vendas a través de “tablets” con comerciais e venta online para executar pedidos con maior eficacia e manexando moita máis información.

Resultados concretos previstos coa implementación do proxecto: 

- Incremento do valor anual total das primeiras vendas.

- Incremento do volume total anual das primeiras vendas.

Principais actividades do proxecto: 

- Adquisición da maquinaria e equipos informáticos.

- Instalación e posta en marcha dos mesmos.

- Formación do persoal.

Obxectivos da EDLP do GALP á que responde
Obxectivo estratéxico da EDLP: 

1. Mellora da competitividade do sector pesqueiro, creación de emprego e atracción de mocidade, en especial a través do aumento do valor engadido dos produtos pesqueiros, da integración vertical, da innovación en todas as fases da cadea de subministro dos produtos pesqueiros; e garantir unha actividade sostible promovendo o uso eficiente dos recursos biolóxicos mariños.

Obxectivo específico da EDLP: 

1.1.Consolidar o posicionamento do produto pesqueiro da Mariña-Ortegal.

Principios horizontais
Desenvolvemento sostible: Medioambiente e cambio climático: 
Si
Non
Promoción da igualdade e non discriminación
Igualdade de xénero: 
Si
Non
Discriminación: 
Si
Non
Favorecer a inclusión social: 
Si
Non
Contribución aos retos dos GALP cara o 2020: 
Si
Non
Contribución: 
Política pesqueira común
Crecemento azul
Cambio climático e transición enerxética a unha economía de baixas emisións de carbono
Creación de emprego e integración social (mulleres, mozos/as e inclusión social)