Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Impulso a exportación

No ano 2015, a empresa promotora do proxecto, que está situada no porto de Burela, levou a cabo medidas de promoción como a creación dunha páxina web e asistencia a feiras internacionais, co fin de introducir o peixe azul a nivel europeo. Como consecuencia disto, no ano 2016, a empresa acusou un incremento na demanda, polo que se ve na necesidade de realizar unha serie de inversións para ampliar o seu negocio de comercialización de produtos pesqueiros locais.

A empresa pretende adquirir maquinaria diversa como transpaletas, básculas, etiquetadoras automáticas, equipos e programas informáticos que faciliten o traballo diario e axilicen o pesado e etiquetado do elevado volume de produto comercializado, mellorando así a trazabilidade dos produtos comercializados.

Datos xerais
Acrónimo: 
-
Tipo de proxecto: 
Produtivo
Non produtivo
Tipo de proxecto: 
Individual
Conxunto
Cooperación
Datos do promotor
Nome e apelidos / Razón social: 
Transportes y Pescados Nelo, S.L.
Datos de interese: 
http://www.pescadosnelo.com/index.php/servicios/
Perfil empresarial: 
Empresario individual
Datos do proxecto
Referencia normativa: 
Orde do 24 de maio de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas para proxectos ao abeiro das Estratexias de Desenvolvemento Local Participativo (EDLP), aprobadas aos Grupos de Acción Local do Sector Pesqueiro para o desen
Convocatoria - ano: 
2016
Data de aprobación: 
10/10/2016
Prazo de execución
Prazo total (meses): 
2
Anualidades: 
2016
Data fin de execución: 
26/12/2016
Ámbito de aplicación: 

Burela (Lugo)

Información económica inicial do proxecto
Coste total do proxecto (subvencionable + non subvencionable): 
7.235,41 €
Coste subvencionable do proyecto (inversión pública + inversión privada): 
5.979,67 €
Total axuda pública aprobada (€): 
2.690,85 €
% Subvención: 
45%
Reparto de axuda pública aprobada
FEMP (€): 
2.287,22
FEMP (%): 
85
CA (€): 
403,63
CA (%): 
15
Indicadores
Sexo promotor: 
Muller
Home
Idade promotor: 
< 40 anos
> 40 anos
Negocio de nova creación: 

Non
Diversificación da actividade pesqueira: 
Si
Non
Emprego creado (ETC): 
Si
Non
Nº emprego creado (ETC): 
-
Emprego mantido (ETC): 
Si
Non
Nº emprego mantido (ETC): 
-
Actividades de formación: número de mulleres que participaron: 
-
Estratexia de desenvolvemento local participativa, obxectivos e prioridades dos proxectos
Principais obxectivos do proxecto: 

- Ampliar as liñas de negocio a través dos mercados europeos e internacionais.

- Conseguir datos en tempo real dos produtos pesqueiros a comercializar, a través do sistema de pesado e etiquetado reducindo os tempos de traballo

- Identificar de maneira automática e correcta as especies comercializadas garantindo a trazabilidade das mesma.

Resultados concretos previstos coa implementación do proxecto: 

- Incremento do volume de negocio coa incorporación de novos nichos de mercado internacional e europeos.

- Mellora nos tempos e condicións de traballo debido á informatización do proceso de pesado e etiquetado.

- Mellora da información obtida na trazabilidade dos produtos pesqueiros e máis fiable, debido á automatización de datos.

Principais actividades do proxecto: 

- Adquisición da maquinaria e equipos informáticos.

- Instalación de programas informáticos.

- Formación do equipo de traballo.

- Posta en funcionamento e comercialización dos produtos pesqueiros locais.

Obxectivos da EDLP do GALP á que responde
Obxectivo estratéxico da EDLP: 

1.Mellora da competitividade do sector pesqueiro, creación de emprego, a través do valor engadido que se da os produtos do sector pesqueiro, da integración vertical da innovación en todas as fases do produto e garantir unha actividade sostible promovendo o uso eficient3e dos recursos biolóxicos mariños.

Obxectivo específico da EDLP: 

1.1 Consolidar o posicionamento do produto pesqueiro de A Mariña-Ortegal.

Principios horizontais
Desenvolvemento sostible: Medioambiente e cambio climático: 
Si
Non
Promoción da igualdade e non discriminación
Igualdade de xénero: 
Si
Non
Discriminación: 
Si
Non
Favorecer a inclusión social: 
Si
Non
Contribución aos retos dos GALP cara o 2020: 
Si
Non
Contribución: 
Política pesqueira común
Crecemento azul
Cambio climático e transición enerxética a unha economía de baixas emisións de carbono
Creación de emprego e integración social (mulleres, mozos/as e inclusión social)