Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Proposta de resolución provisional Xunta Directiva GALP Golfo Ártabro Norte Convocatoria 2021 (orde do 3 de agosto de 2021)

A Xunta Directiva do GALP Golfo Ártabro Norte en reunión celebrada o 6 de outubro de 2021 en Miño, seleccionou provisionalmente os proxectos que considerou  prioritarios para a execución da súa Estratexia de Desenvolvemento Local Participativo para a Convocatoria 2021, de conformidade cos criterios establecidos nesta, e no estipulado na “Orde de Axudas do 3 de agosto de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas para proxectos ao abeiro das Estratexias de desenvolvemento local participativo (EDLP), aprobadas para os grupos de acción local do sector pesqueiro para o desenvolvemento sustentable das zonas de pesca no marco do Fondo Europeo Marítimo e de Pesca 2014-2020, e se convocan as correspondentes ao ano 2021 (código de procedemento PE155A)”.

Preme nos seguintes enlaces para ver as resolucións provisionais:

Certificado Xunta Directiva resolución provisional Convocatoria 2021

Anexo I. Proposta provisional Xunta Directiva PRODUTIVOS Convocatoria 2021

Anexo II. Proposta provisional Xunta Directiva NON PRODUTIVOS Convocatoria 2021

Anexo III. Proposta provisional Xunta Directiva DESESTIMADOS Convocatoria 2021

Esta proposta de resolución provisional de Xunta Directiva para proxectos produtivos e non produtivos da Convocatoria 2021, non crea ningún dereito a favor do solicitante proposto, estando suxeita á dispoñibilidade orzamentaria de crédito para proxectos produtivos e non produtivos para esta convocatoria 2021.
 
Outórgase un prazo de alegacións de 5 días hábiles contados dende a data da súa publicación no taboleiro de anuncios do GALP Golfo Ártabro Norte, que será o día 6 de outubro de 2021.