Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

PROCESO DE SELECCIÓN E CONTRATACIÓN DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DO GALP A MARIÑA-ORTEGAL

 O Grupo de Acción Local do Sector Pesqueiro (GALP) A Mariña-Ortegal, convoca o proceso de selección de persoal para a cobertura dun posto de Auxiliar Administrativo para a aplicación da Estratexia de Desenvolvemento Local Participativo (EDLP), no marco do Fondo Europeo Marítimo, de Pesca e de Acuicultura (FEMPA) 2021-2027.

As condicións e requisitos pódense consultar nas bases que regularán este proceso de selección, que estan dispostas na páxina web https://galp.xunta.gal/, ou chamando o teléfono: 986 507 122 en horario de 09:00 a 14:00 horas, de luns a venres.

As solicitudes serán presentadas no prazo máximo de 15 días hábiles contados dende a última publicación nos medios indicados na Base Cuarta, debendo realizarse segundo o modelo que se xunta como Anexo I ás Bases, rematando o prazo o 18 de marzo de 2024

Anexo I:

BASES:

TEMARIO: