Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

PROCESO DE SELECCIÓN E CONTRATACIÓN DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DO GALP A MARIÑA-ORTEGAL

EMENDA ÁS BASES QUE RIXEN O PROCESO DE SELECCIÓN DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO:

INFÓRMASE DA RECTIFICACIÓN NA BASE SEGUNDA-CARACTERÍSTICAS, do documento de Bases Reguladoras (xa incorporado na publicación), debido a que  ca entrada en vigor do Real Decreto-lei 30/2021, de 28 de decembro, de medidas urxentes para a reforma laboral, a garantía da estabilidade no emprego e a transformación do mercado de traballo, o contrato de obra e servizo queda eliminado.

SUBSTITÚESE, polo tanto, A MODALIDADE DE CONTRATACIÓN: “obra ou servizo determinado” por “indefinido”; xa que, coa entrada en vigor do  Real Decreto-Lei 30/2021, de 28 de diciembre, de medidas urxentes para a reforma laboral. A garantía da estabilidade no emprego e a  transformación do mercado de traballo, se elimina o contrato de obra e servizo.”

ADXÚNTANSE NOVAMENTE AS BASES COA RECTIFICACIÓN INDICADA: