Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Contact information

GALP A Mariña-Ortegal

Rúa Praia 1, 2nd floor (building of the fishermen's cofradia). Celeiro
CP 27 863 Lugo Telephones: 982 563 355/606 56 85 06
Email: galp.mar.marinaortegal@xunta.gal

GALP Golfo Ártabro Norte

Rúa do Curro 33. Miño
CP 15 630 A Coruña
Telephone: 699 106 156
Email: galp.mar.golfoartabronorte@xunta.gal

GALP Golfo Ártabro Sur

Avenida do Porto 21, baixo (Casa do Mar)
CP 15 160 Sada. A Coruña
Telephones: 881896417- 617867820
Email: galp.mar.golfoartabrosur@xunta.gal

GALP Costa da Morte

Lugar A Camposa, s/n Buño
CP 15 111. A Coruña
Telephones: 981 70 73 78/626 104 619 Fax: 981 71 13 52
Emails: galp.mar.costadamorte@xunta.gal

GALP Seo de Fisterra Ría de Muros-Noia Costa Sostible

Noia Headquarters: Edificio Municipal de Servizos Administrativos. Rúa Espíritu Santo, 4
CP 15 200 Noia (open every day)
Telephones: 981 82 27 54/638 033 467. Fax: 981 82 01 20

Corcubión Headquarters: Avda. da Viña 16
CP 15 130 Corcubión (open two days a week)
Telephone: 981 70 62 32. Fax: 981 70 60 80
Email: galp.mar.costasostible@xunta.gal

GALP Ría de Arousa

FEXDEGA, Finca A Maroma. Avda. Rodríguez de Mendoza s/n
CP 36 600 Vilagarcia de Arousa (Pontevedra)
Telephones: 986 51 09 53/628 155 386. Fax: 986 55 40 69
Email: galp.mar.riadearousa@xunta.gal

GALP Ría de Pontevedra

Edificio de Servizos Portuarios. Porto Pesqueiro Norte s/n. Porto de Marín (Pontevedra)
CP 36 900 Pontevedra
Telephone: 886 21 30 15/ 698 180 887
Email: galp.mar.riadepontevedra@xunta.gal

GALP Ría de Vigo-A Guarda

Rúa Ventura Misa, 19. Baiona
CP 36 300 (Pontevedra)
Telephone: 986 35 81 09 - Mobile: 646 87 31 06
Email: galp.mar.riadevigoaguarda@xunta.gal