Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Datos de contacto

GALP A Mariña-Ortegal

Rúa Misericordia, 35
CP 27 850 Viveiro. Lugo Teléfonos: 982 563 355/606 56 85 06
Enderezo electrónico: galp.mar.marinaortegal@xunta.gal

GALP Golfo Ártabro Norte

Rúa do Curro 33. Miño
CP 15 630 A Coruña
Teléfono:  981 784 417 - 636 736 788
Enderezo electrónico: galp.mar.golfoartabronorte@xunta.gal

GALP Golfo Ártabro Sur

Avenida do Porto 21, baixo (Casa do Mar)
CP 15 160 Sada. A Coruña
Teléfonos: 881896417- 617867820
Enderezo electrónico: galp.mar.golfoartabrosur@xunta.gal

GALP Costa da Morte

Lugar A Camposa, s/n Buño
CP 15 111. A Coruña
Teléfonos: 981 70 73 78/626 104 619 Fax: 981 71 13 52
Enderezos electrónicos: galp.mar.costadamorte@xunta.gal

GALP Seo de Fisterra Ría de Muros-Noia Costa Sostible

Sede de Noia: Edificio Municipal de Servizos Administrativos. Rúa Espíritu Santo, 4
CP 15 200 Noia (aberta todos os días)
Teléfonos: 981 82 27 54/638 033 467. Fax: 981 82 01 20

Sede de Corcubión: Avda. da Viña 16
CP 15 130 Corcubión (aberta dous días á semana)
Teléfono: 981 70 62 32. Fax: 981 70 60 80
Enderezo electrónico: galp.mar.costasostible@xunta.gal

GALP Ría de Arousa

FEXDEGA, Finca A Maroma. Avda. Rodríguez de Mendoza s/n
CP 36 600 Vilagarcia de Arousa (Pontevedra)
Teléfonos: 986 51 09 53/628 155 386. Fax: 986 55 40 69
Enderezo electrónico: galp.mar.riadearousa@xunta.gal

GALP Ría de Pontevedra

Edificio de Servizos Portuarios. Porto Pesqueiro Norte s/n. Porto de Marín (Pontevedra)
CP 36 900 Pontevedra
Teléfono: 886 21 30 15/ 698 180 887
Enderezo electrónico: galp.mar.riadepontevedra@xunta.gal

GALP Ría de Vigo-A Guarda

Avda. Beiramar, 49 - 3º,  oficina 5
CP 36 202 Vigo (Pontevedra)
Teléfono: 986 35 81 09 - Móbil: 646 87 31 06
Enderezo electrónico: galp.mar.riadevigoaguarda@xunta.gal