Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

PROPOSTA DE RESOLUCIÓN DEFINITIVA DE CONCESIÓN DE AXUDAS DO GALP COSTA SOSTIBLE

Reunida a Xunta Directiva do Galp Seo Fisterra Ría Muros-Noia. Costa Sostible na data 10 de abril de 2024 para elaborar a resolución provisional, elévase á Consellería do Mar a proposta de resolución definitiva da convocatoria de axudas da anualidade 2024.

 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓN DEFINITIVA

ACTAS DE AVALIACIÓN

 

A presente proposta de resolución definitiva publicada no taboeiro de anuncios do Galp Costa Sostible, non crea ningún dereito a favor dos solicitantes propostos.