Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Ecoturismo no Golfo Ártabro

O proxecto consiste no desenvolvemento do modelo de turismo sostible baseado no Ecoturismo no ámbito do GALP Golfo Ártabro Sur, vinculado á Reserva da Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras  do Mandeo, e  pivotando no mar, as súas actividades e recursos. 

Datos xerais
Acrónimo: 
-
Tipo de proxecto: 
Produtivo
Non produtivo
Tipo de proxecto: 
Individual
Conxunto
Cooperación
Datos do promotor
Nome e apelidos / Razón social: 
Asociación de Desenvolvemento Rural Mariñas-Betanzos
Datos de interese: 
-
Perfil empresarial: 
Asociación de Desenvolvemento Rural
Datos do proxecto
Referencia normativa: 
Orde do 21 de decembro de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas para proxectos ao abeiro das estratexias de desenvolvemento local participativo (EDLP), aprobados para os grupoas de acción local do sector pesqueiro
Convocatoria - ano: 
2020
Data de aprobación: 
20/07/2020
Prazo de execución
Prazo total (meses): 
30
Anualidades: 
2020-2021-2022
Data fin de execución: 
31/10/2022
Ámbito de aplicación: 

Territorio do GALP Golfo Ártabro Sur

Información económica inicial do proxecto
Coste total do proxecto (subvencionable + non subvencionable): 
51.089,93
Coste subvencionable do proyecto (inversión pública + inversión privada): 
25.895,50
Total axuda pública aprobada (€): 
25.895,50
% Subvención: 
100
Reparto de axuda pública aprobada
FEMP (€): 
22.011,18
FEMP (%): 
85
CA (€): 
3.884,32
CA (%): 
15
Indicadores
Sexo promotor: 
Muller
Home
Idade promotor: 
< 40 anos
> 40 anos
Negocio de nova creación: 

Non
Diversificación da actividade pesqueira: 
Si
Non
Emprego creado (ETC): 
Si
Non
Nº emprego creado (ETC): 
-
Emprego mantido (ETC): 
Si
Non
Nº emprego mantido (ETC): 
0.5
Actividades de formación: número de mulleres que participaron: 
3
Estratexia de desenvolvemento local participativa, obxectivos e prioridades dos proxectos
Principais obxectivos do proxecto: 
Ou obxectivo xeral do proxecto e identificar e promover novas oportunidades de creación de emprego apostando por un modelo de turismo sostible (Ecoturismo).
A posta en marcha deste modelo turístico favorecerá o crecemento económico e a creación de emprego nos concellos costeiros, con maior vocación mariñeira. 
O turismo exercerá de motor do resto de actividades económicas (sector produtor e transformador, aloxamentos, servizos, etc.)
Os obxectivos específicos son os seguintes: 
- Poñer en valor o patrimonio do mar e do litoral a través de novos produtos turísticos. 
- Articular unha oferta turística baseada no patrimonio e nos recursos do mar e do litoral, buscando a desestacionalización e os novos públicos. 
- Promover a cooperación entre o sector do mar, o sector do turismo e a hostalería, as administracións locais e o resto do tecido produtivo, forxando alianzas duradeiras cara a un futuro.
Resultados concretos previstos coa implementación do proxecto: 
Os principais resultados previstos son os seguintes: 
- Promover a creación de emprego e a posta en marcha de novas actividades económicas, entre a comunidade costeira, ligadas ao turismo sostible. 
- Diversificar as actividades realizadas no marco da pesca, como son as iniciativas de turismo mariñeiro. 
- Empregar as novas tecnoloxías para dar a coñecer os recursos do mar e do litoral no ámbito territorial do GALP Golfo Ártabro Sur.
- Implicar ao sector do turismo e a hostalería na posta en valor e difusión dos recursos mariños e de litoral, no ámbito do GALP Golfo Ártabro Sur.
Principais actividades do proxecto: 
Entre as actividades programadas están as de xerar un Grupo de Traballo de empresas do mar e turísticas, así como de entidades locais e outros axentes de interese, que definan novos produtos turísticos vinculados co litoral, a costa e o mar dos concellos do GALP Golfo Ártabro Sur. 
Definiranse, como mínimo, tres produtos  ecoturísiticos no Golfo Ártabro, interconectados entre si, e capacitarase ao empresariado relacionado con estes produtos co obxectivo de coñecer as bases do Ecoturismo e interconectar distintas actividades  sectorialmente. 
Dinamizarase o proxecto a través das redes sociais, mediante persoal propio, e de elaboraranse distintos materiais promocionais para o lanzamento destes produtos, incluíndo unha visita de familiarización por parte dos axentes de interese. 
Este proxecto tamén  pivotará na mellora da comercialización e promoción dos produtos do mar e o litoral, principalmente nas canles cortes (restaurantes que consuman produto local), conectando estes produtos coa demanda existente na Reserva dá Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras  do Mandeo, así como na cidade da Coruña.
En definitiva, trátase de articular un destino Ecoturístico con produtos turísticos vinculados co mar e co litoral, e  posicionádolo como un destino de Ecoturismo a nivel estatal.
Obxectivos da EDLP do GALP á que responde
Obxectivo estratéxico da EDLP: 

 Objetico estratéxico 2. Creación de emprego e oportunidades a través de diversificación da economía local das zonas costeiras cara a novas actividades económicas, entre elas as que ofrece o crecemento azul e os sectores marítimos en sentido amplo, favorecendo a formación, a innovación e o fomento de emprego. 

Obxectivo específico da EDLP: 

 Objetico específico 2.1.: Identificar ao final o período, ao Golfo Ártabro como un destino turístico de referencia a nivel ambiental, paisaxístico e mariñeiro dentro do xeodestino Rías Altas.

Principios horizontais
Desenvolvemento sostible: Medioambiente e cambio climático: 
Si
Non
Promoción da igualdade e non discriminación
Igualdade de xénero: 
Si
Non
Discriminación: 
Si
Non
Favorecer a inclusión social: 
Si
Non
Contribución aos retos dos GALP cara o 2020: 
Si
Non
Contribución: 
Política pesqueira común
Crecemento azul
Cambio climático e transición enerxética a unha economía de baixas emisións de carbono
Creación de emprego e integración social (mulleres, mozos/as e inclusión social)