Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Contratación asistencia técnica para servizo de auditoría de proxectos e gastos de xestión (funcionamento e animación) do GALP Golfo Ártabro Norte

Publicacion: 
10/10/2023

Obxecto: Prestación do servizo de auditoría de proxectos e de gastos de xestión (funcionamento e dinamización)  do GALP2 como entidade sen ánimo de lucro e colaboradora da Consellería do Mar para a xestión do Fondo Europeo Marítimo, de Pesca e de Acuicultura (FEMPA).

Número expediente: 003/2023F-GALP2

Data difusión na páxina web do GALP de Galicia (licitacións): 10 de outubro de 2023

Data límite de presentación ofertas:  18 de outubro de 2023

DOCUMENTOS:

Anuncio licitación

Pregos cláusulas administrativas e prescricións técnicas