Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Documentación técnica para establecer a viabilidade e implantación dun viveiro de empresas ou centro de emprendemento no Concello de Miño

Estudo de viabilidade técnica e económica, así como a elaboración da documentación técnica, proxectos básicos e de execución, de edificación e urbanización necesarios para a posta en valor do edificio de titularidade municipal localizado na parroquia de Castro, Concello de Miño, para a súa conceptualización como centro para emprender vinculado co sector do mar.

Datos xerais
Acrónimo: 
-
Tipo de proxecto: 
Produtivo
Non produtivo
Tipo de proxecto: 
Individual
Conxunto
Cooperación
Datos do promotor
Nome e apelidos / Razón social: 
Concello de Miño
Datos de interese: 
http://concellodemino.com/
Perfil empresarial: 
Concello
Datos do proxecto
Referencia normativa: 
Orde do 24 de maio de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas para proxectos ao abeiro das EDLP, aprobadas aos GALP para o desenvolvelmento sostible das zonas de pesca no marco do FEMP 2014-2020.
Convocatoria - ano: 
2016
Data de aprobación: 
31/10/2016
Prazo de execución
Prazo total (meses): 
2
Anualidades: 
2016
Data fin de execución: 
30/12/2016
Ámbito de aplicación: 

Concello de Miño

Información económica inicial do proxecto
Coste total do proxecto (subvencionable + non subvencionable): 
23.973,13 €
Coste subvencionable do proyecto (inversión pública + inversión privada): 
23.973,13 €
Total axuda pública aprobada (€): 
23.973,13 €
% Subvención: 
100%
Reparto de axuda pública aprobada
FEMP (€): 
20.377,16 €
FEMP (%): 
85%
CA (€): 
3.595,97 €
CA (%): 
15%
Indicadores
Sexo promotor: 
Muller
Home
Idade promotor: 
< 40 anos
> 40 anos
Negocio de nova creación: 

Non
Diversificación da actividade pesqueira: 
Si
Non
Emprego creado (ETC): 
Si
Non
Nº emprego creado (ETC): 
-
Emprego mantido (ETC): 
Si
Non
Nº emprego mantido (ETC): 
-
Actividades de formación: número de mulleres que participaron: 
-
Estratexia de desenvolvemento local participativa, obxectivos e prioridades dos proxectos
Principais obxectivos do proxecto: 
 • Dar diversas alternativas de uso orientado ao fomento do emprendemento vinculado ao sector primario para poder dar un maior aproveitamento ao edificio.
 • Abrir unha  nova vía de apoio para emprender no sector primario, como fórmula esencial e principal para a dinamización e xeración de riqueza no GALP Golfo Ártabro Norte.
 • Impulsar un proceso participativo de ideas e posibilidades de contidos cos axentes do GALP, para ampliar o enfoque e explotación do mar, impulsando un proceso colaborativo con outros concellos e demais axentes.
 • Idear o modo de recuperar e poñer en valor un edificio de elevado potencial de uso, con óptimas conexións con eixos de transporte vertebradores do GALP Golfo Ártabro Norte, favorecendo a creación e consolidación de iniciativas emprendedoras que atraian máis riqueza e máis oportunidades de emprego no seu territorio.
 • Deseñar e concretar un espazo de máxima referencia, e en colaboración cos axentes educativos do territorio, que permita acompañar ás persoas que rematan os seus estudos e se incorporen ao mercado laboral como emprendedores, consolidando xeración de riqueza no territorio, freando a deslocalización a zonas con maiores oportunidades profesionais.
 • Avaliar económica, organizativa e espacialmente o edificio identificando, periodificando e dimensionando os investimentos necesarios e definindo propostas que sexan innovadoras no seu entorno
Resultados concretos previstos coa implementación do proxecto: 

Documento técnico consolidado de referencia e partida para que o Concello de Miño poida contar con todas as alternativas para uso do edificio como centro de emprendemento, abrindo unha nova vía de apoio ao emprendemento ao sector do mar.

Principais actividades do proxecto: 
 • Estudo de sostenibilidade do edificio como centro de referencia en materia de emprendemento.
 • Proxectos técnicos básicos e de execución de edificiación e urbanización necesarios para a súa posta en valor.
 
Obxectivos da EDLP do GALP á que responde
Obxectivo estratéxico da EDLP: 

Creación de emprego e oportunidades económicas a través da diversificación da economía local das zonas pesqueiras cara novas actividades económicas, entre elas as que ofrece o crecemento azul e os sectores marítimos en senso amplo, favorecendo a formación, a innovación e o fomento do emprego.

Obxectivo específico da EDLP: 
 • Mellora da competitividade do sector pesqueiro.
 • Aumento do valor engadido dos produtos e dos procesos de pesca
 • Potenciar a identificación de proxectos emprendedores vinculados ao mundo do mar e facilitar o seu establecemento no territorio.
 • Implicación do ámbito educativo e académico superior co desenvolvemento sostible do sector do mar.
 • Mellora da competitividade no sector pesqueiro.
 • Aumento do valor engadido dos produtos e procesos da pesca.
 • Potenciar a identificación de proxectos emprendedores vinculados ao mundo do mar e facilitar o seu establecemento no territorio.
 • Implicación do ámbito educativo e académico superior co desenvolvemento sostible do sector do mar.
 • Potenciar a igualdade de oportunidades no acceso á actividade no mar.
 • Promover a toma de conciencia no sector en relación a igualdade de oportunidades.
 • Contribuír activamente á eliminación das barreiras de xénero.
 • Achegar as actividades mariñeiras ás persoas con discapacidade.
 • Fomentar as actividades asociadas ao crecemento azul co potencial desenvolvemento do territorio.
 • Promover estudos de viabilidade en relación á implantación, no territorio do GALP Golfo Ártabro Norte doutras actividades englobadas dentro do concepto de crecemento azul e distintas da acuicultura e do turismo.
 • Facilitar a implantación de iniciativas emprendedoras no territorio.
 • Favorecer a creación de bolsas de proxectos emprendedores identificados como oportunidades de negocio, con potencial no contorno do GALP.
 • Promover xunto cos axentes do territorio a creación e/ou posta a disposición de espazos para o asentamento de novas empresas ás persoas emprendedoras con proxectos viables.

 

 
Principios horizontais
Desenvolvemento sostible: Medioambiente e cambio climático: 
Si
Non
Promoción da igualdade e non discriminación
Igualdade de xénero: 
Si
Non
Discriminación: 
Si
Non
Favorecer a inclusión social: 
Si
Non
Contribución aos retos dos GALP cara o 2020: 
Si
Non
Contribución: 
Política pesqueira común
Crecemento azul
Cambio climático e transición enerxética a unha economía de baixas emisións de carbono
Creación de emprego e integración social (mulleres, mozos/as e inclusión social)