Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Actividades sensibilización e posta en valor Golfo Ártabro Sur - Mar de Mares 2019/20/21

O proxecto está baseado na realización do Festival Mar de Mares, no cal o océano encontra unha plataforma multidisciplinar dende a que celebrar a súa riqueza, pero tamén dende a que alertar os perigos que acechan ao maior ecosistema do planeta. Deste modo, arte, ciencia, activismo, educación, gastronomía, deporte e emprendimento, donde todos os sectores e axentes unen as súas forzas para convertir Mar de Mares nun evento único por e para o océano. 

As actividades e accións deste proxecto para os anos 2019, 2020 e 2021 son as seguintes:

Ano 2019:

-Exposición fotográfica Mandy Barker ao redor da problemática do lixo mariño (Lugar da exposición Sada ou Oleiros). Mandy é unha das fotógrafas mais laureadas e solicitadas do momento, mostra as imaxes do seu traballo "Sopa de plástico", unha serie sobre a presencia de plásticos nos océanos e que, gracias á forte compoñente estética que ofrece a basura, loga despertar as conciencias en todo o mundo. Ao estar situada en exteriores, nun espazo público, o alcance da mensaxe chegará a un público moi amplio. 

- Talleres Mandy Barker dirixidos a escolares de Educación Primaria. Centros escolares de educación primaria de todo o Golfo Ártabro sur, son o punto de mira para a realización, unha mañá enteira, de varios talleres en espazos públicos próximos a exposición inspirados nas imaxes de Mandy Barker, unha simbólica "astivista" na que os participantes, empregando residuos prásticos atopados nas praias do redor, compñen unha impactante mensaxe amosando xa dende nenos, a importancia do compromiso co coidado e a saúde dos mares. 

- Talleres de Mandy Barker dirixido aos colectivos mais desfavorecidos. Esta actividade ponse á disposición dos colectivos desfavorecidos do Golfo Ártabro Sur. Trátase da realización, unha mañá enteira, de varios talleres en espazo público da mesma tipoloxía que a actividade anterior. Sen embargo, estos talleres adaptaranse ao perfil das persoas participantes. 

 

Ano 2020:

- Encontros inspiradores aredor do mar. Trátase de 10 sesións dirixidas e postas a disposición do alumnado de institutos e centros de formación profesional do Golfo Ártabro Sur, nas que profesionais especialistas de diversos ámbitos relacionados co mundo do mar acuden aos centros educativos a interacturar co alumnado, explicándolles as características dos seus oficios, e a súa visión persoal do mundo do mar, aspectos sociolaborais específicos, recomendacións, etc. Os encontros comprenderán as seguintes sesións:

    - Ciencia e mar: 3 sesións con un profesional do IEO (con dispoñibilidade para acordar co centro algunha salida para facer visitas á fauna marítima da zona intermareal)

     - Mulleres e mar: 3 sesións con unha profesional, preferentemente da zona do Golfo Ártabro Sur. 

     - Emprendemento e mas: 4 sesións co mar como espazo de emprendimento no que un profesional mostre os exemplos xeradores de emprego o autoemprego, para informara los alumnos de otras opciones profesionales.

 

Ano 2021:

- Exposición Somos Mar II. Somo Mar fai fincapé na relación do ser humano co medio mariño e a necesidade de coidalo transladando unha clara compoñente medioambiental. Terá caboda nelas as artes prásticas, o vídeo, a instalación, a fotografía ou a escultura e contará con pezas orixinais creadas ad hoc para a mostra. Como aspecto innovador, vaise facilitar a interacción cos artistas, artesanos, colectivos ambientais e persoas do mundo do mar, sempre co mar como leit motiv. 

- Obradoiros creativos e presentacións por parte dos artistas, artesans e colectivos do Golfo Ártabro Sur. Durante o proceso de creación das obras para a exposición Somos Mar II, os artistas, artesáns,,, ofrecerán 4 obratoiros gratuitos dispoñibles para o público en xeral, que permitirá acerca dos procesos creativos ás persoas interesadas. Ademais, haberá un mínimo de unha sesión destinada a colectivos desfavorecidos. 

Datos xerais
Acrónimo: 
-
Tipo de proxecto: 
Produtivo
Non produtivo
Tipo de proxecto: 
Individual
Conxunto
Cooperación
Datos do promotor
Nome e apelidos / Razón social: 
Asociación Redes de Sal
Datos de interese: 
-
Perfil empresarial: 
-
Datos do proxecto
Referencia normativa: 
-
Convocatoria - ano: 
2019
Data de aprobación: 
09/08/2019
Prazo de execución
Prazo total (meses): 
32
Anualidades: 
2019-2020-2021
Data fin de execución: 
31/10/2021
Ámbito de aplicación: 

As exposicións se realizarán nos municipios de A Coruña, Sada e/ou Oleiros. Outras actividades ofrécense por completo a todos os concellos do Golfo Ártabro Sur beneficiando a cada un deles e a súa área de influencia. 

Información económica inicial do proxecto
Coste total do proxecto (subvencionable + non subvencionable): 
47.849,45
Coste subvencionable do proyecto (inversión pública + inversión privada): 
47.607,45
Total axuda pública aprobada (€): 
47.607,45
% Subvención: 
100
Reparto de axuda pública aprobada
FEMP (€): 
44.466,33
FEMP (%): 
85
CA (€): 
7.141,12
CA (%): 
15
Indicadores
Sexo promotor: 
Muller
Home
Idade promotor: 
< 40 anos
> 40 anos
Negocio de nova creación: 

Non
Diversificación da actividade pesqueira: 
Si
Non
Emprego creado (ETC): 
Si
Non
Nº emprego creado (ETC): 
-
Emprego mantido (ETC): 
Si
Non
Nº emprego mantido (ETC): 
-
Actividades de formación: número de mulleres que participaron: 
-
Estratexia de desenvolvemento local participativa, obxectivos e prioridades dos proxectos
Principais obxectivos do proxecto: 

A maior conservación e posta en valor dos recursos naturais da zona costeira. Realización de accións de sensibilización e información sobre a importancia de coidar o medio mariño. 

 

Resultados concretos previstos coa implementación do proxecto: 

Os resultados esperados son os seguintes: 

- Concienciación da cidadanía da importante de salvagardar os productos do mar, o medioambiente e en especial o medio mariño. 

- Levar a cabo accións formativas e divulgativas cos nenos. 

- Dar a coñecer e poñer en valor dos oficios ligados ao mundo do mar, da man dos seus protagonistas. 

- Alto grao de accesibilidade e un elevado número potencial de beneficiarios.

- Consideración cara os traballadores do mar

- Visibilización das mulleres do mar. 

Principais actividades do proxecto: 

As principais actividades do proxecto son as seguintes: 

- Actividades de programación: 

     - Exposición fotográfica aredor da problemática do lixo mariño 

     - Obradoiros de concienciación baseados nas basuras mariñas

     - Encontros inspiradores ciencia e mar

     - Encontros inspiradores mulleres e mar

     - Exposición Somos Mar

     - Obradoiros creativos

- Actividades de promoción e difusión: 

     - Desenrolo de web e redes sociais

     - Material promocional (carteis, flyers e programas)

     - Roldas de prensa 

     - Notas de prensa

Obxectivos da EDLP do GALP á que responde
Obxectivo estratéxico da EDLP: 

Obxectivo estratéxico 3: Fomento do aproveitamento sostible do patrimonio medioambiental das zonas pesqueiras, incluíndo operaións de mitigación do cambio climático e de transformación a unha economía de baixas emisión de carbono. 

Obxectivo específico da EDLP: 

Obxectivo específico 3.1: Adoptar medidas que incidan no coidado e preservación do medio natural e os seus recursos, favorecendo a mellora da biodiversidade. 

Liña de actuación 3.1.2: Maior conservación e posta en valor dos recursos naturais das zonas pesqueiras. 

Principios horizontais
Desenvolvemento sostible: Medioambiente e cambio climático: 
Si
Non
Promoción da igualdade e non discriminación
Igualdade de xénero: 
Si
Non
Discriminación: 
Si
Non
Favorecer a inclusión social: 
Si
Non
Contribución aos retos dos GALP cara o 2020: 
Si
Non
Contribución: 
Política pesqueira común
Crecemento azul
Cambio climático e transición enerxética a unha economía de baixas emisións de carbono
Creación de emprego e integración social (mulleres, mozos/as e inclusión social)