Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Contratación asistencia técnica para a elaboración de informes sobre a viabilidade económica e financeira dos proxectos presentados en 2020 e informe de mínimis dos proxectos aprobados

Contratación de unha Asistencia Técnica para a elaboración de informes sobre a viabilidade económica e financeira, así como dos requisitos necesarios que deben cumprir os promotores dos proxectos presentado á convocatoria de marzo e setembro de 2020 e elaboración dun informe anual sobre o cumprimento de mínimis dos proxectos aprobados pertencentes ao territorio do GALP Golfo Ártabro Sur nas convocatorias precedentes á actual.

A información sobre os requisitos das propostas e prescricións técnicas, pódese consultar nos seguintes enlaces:

BASES CONTRATACIÓN ASISTENCIA TÉCNICA