Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Proposta de Resolución Definitiva Xunta Directiva 1ª Convocatoria 2020

 

A Xunta Directiva do GALP Golfo Ártabro Sur na reunión celebrada o día 22 de xuño de 2020, vista a proposta de resolución provisional do Equipo Técnico do GALP, fronte á que non se formularon alegacións no trámite de exposición pública previsto no artigo 24.3 da Orde pola que se establecen as bases reguladoras das axudas, e de conformidade cos criterios establecidos na EDLP, acordou aprobar a proposta de resolución definitiva que se axunta:

 
 
Esta proposta está tamén publicada na páxina http://galpgolfoartabrosur.blogspot.com/ e no taboleiro de anuncios da oficina de dito GALP. Cabe destacar que esta proposta non crea ningún dereito a favor dos solicitantes propostos.