Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

PLAN DE AFORRO E EFICIENCIA ENERXÉTICA -LONSOLAR

LonSolar consiste nun proxecto de Implantación dun Plan de Aforro e Eficiencia Enerxética na Lonxa da Guarda, fundamentalmente a través de dúas accións: ▪ Identificación e promoción de boas prácticas ▪ Posta marcha dunha instalación de enerxía fotovoltaica

Datos xerais
Acrónimo: 
PE155-2023-089
Tipo de proxecto: 
Produtivo
Non produtivo
Tipo de proxecto: 
Individual
Conxunto
Cooperación
Datos do promotor
Nome e apelidos / Razón social: 
Confraría de pescadores Santa Tecra A Guarda
Datos de interese: 
-
Perfil empresarial: 
Confrarías
Datos do proxecto
Referencia normativa: 
Orde 14 de setembro de 2023
Convocatoria - ano: 
2023
Data de aprobación: 
19/12/2023
Prazo de execución
Prazo total (meses): 
13
Anualidades: 
2023,2024
Data fin de execución: 
31/10/2024
Ámbito de aplicación: 

 A Guarda 

Información económica inicial do proxecto
Coste total do proxecto (subvencionable + non subvencionable): 
28.768,36 €
Coste subvencionable do proyecto (inversión pública + inversión privada): 
28.768,36 €
Total axuda pública aprobada (€): 
26.466,88€
% Subvención: 
92%
Reparto de axuda pública aprobada
FEMP (€): 
18.526,82 €
FEMP (%): 
70%
CA (€): 
7.940,06 €
CA (%): 
30%
Indicadores
Sexo promotor: 
Muller
Home
Idade promotor: 
< 40 anos
> 40 anos
Negocio de nova creación: 

Non
Diversificación da actividade pesqueira: 
Si
Non
Emprego creado (ETC): 
Si
Non
Nº emprego creado (ETC): 
-
Emprego mantido (ETC): 
Si
Non
Nº emprego mantido (ETC): 
-
Actividades de formación: número de mulleres que participaron: 
-
Estratexia de desenvolvemento local participativa, obxectivos e prioridades dos proxectos
Principais obxectivos do proxecto: 

▪ Potenciar as boas prácticas en materia de aforro e eficiencia enerxética actualmente implantadas nos procedementos de traballo da confraría. ▪ Identificar puntos de mellora no relativo ao aforro e eficiencia enerxética nos procedementos de traballo da confraría. ▪ Implantación de enerxías renovables ▪ Redución das emisións de CO2

Resultados concretos previstos coa implementación do proxecto: 

▪ Dotar ao edificio da Lonxa dunha instalación de produción de enerxía renovable fotovoltaica ▪ Contribuír á redución da pegada de carbono das actividades desenvolvidas pola Confraría da Guarda e os seus asociados ▪ Reducir nun 30% o gasto de enerxía eléctrica anual ▪ Aportar, mediante a redución de custes enerxéticos, maiores recursos económicos á Confraría. ▪ Mellorar a competitividade do conxunto das persoas asociadas a través da redución de custes en elementos secundarios da cadea de valor ▪ Fomentar o concepto de sustentabilidade e proximidade en todas a cadea de valor da actividade marítimo-pesqueira desenvolvida no ámbito de actuación da Confraría ▪ Achegar ao conxunto das persoas usuarias da lonxa e cidadanía da Guarda un modelo de produción enerxética sostible, autosuficiente e renovable. ▪ Integrar na xestión da confraría ferramentas dixitais de monitorización e xestión da produción enerxética ▪ Crear sinerxías con outros sectores (enerxías renovables) para contribuír á xeración de valor nas actividades marítimo pesqueiras

Principais actividades do proxecto: 

ACT_1: Identificación de boas prácticas

ACT_2: Deseño e colocación de cartelería

ACT_3: Análise de consumo enerxético e produción e deseño da instalación

ACT_4: Instalación

Obxectivos da EDLP do GALP á que responde
Obxectivo estratéxico da EDLP: 

Fomento da economía azul nas zonas pesqueiras e acuícolas mediante o apoio á diversificación dentro e fóra do sector da pesca comercial, a aprendizaxe permanente e a creación de emprego nas zonas pesqueiras e acuícolas.  

Obxectivo específico da EDLP: 

Mellorar a competitividade dos sectores tradicionais da economía azul como son a pesca artesanal o marisqueo e a acuicultura 

Principios horizontais
Desenvolvemento sostible: Medioambiente e cambio climático: 
Si
Non
Promoción da igualdade e non discriminación
Igualdade de xénero: 
Si
Non
Discriminación: 
Si
Non
Favorecer a inclusión social: 
Si
Non
Contribución aos retos dos GALP cara o 2020: 
Si
Non
Contribución: 
Política pesqueira común
Crecemento azul
Cambio climático e transición enerxética a unha economía de baixas emisións de carbono
Creación de emprego e integración social (mulleres, mozos/as e inclusión social)