Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

PROPOSTA PROVISIONAL DE AXUDAS DE XUNTA DIRECTIVA

A Xunta Directiva do GALP Ría de Vigo - A Guarda en reunión celebrada o día 9 de abril de 2024 seleccionou provisionalmente os proxectos que considerou prioritarios para a execución da súa Estratexia de Desenvolvemento Local Participativo, de conformidade cos criterios establecidos nesta e no estipulado na “Orde do 28 de decembro de 2023 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas para proxectos ao abeiro das Estratexias de Desenvolvemento Local Participativo (EDLP), aprobadas para os grupos de acción local do sector pesqueiro para o desenvolvemento sustentable das zonas de pesca no marco do Fondo Europeo Marítimo de Pesca e de Acuicultura 2021-2027, e se convocan as correspondentes ao ano 2024” .

Se pasados os 5 días hábiles non se presentan alegacións, esta proposta provisional da Xunta Directiva para os proxectos da Convocatoria de 2024 pasará a ser unha proposta definitiva que non crea ningún dereito a favor do solicitante proposto.

Esta proposta está tamén publicada no taboleiro de anuncios da oficina do GALP Ría de Vigo - A Guarda, tal como se reflicte no artigo 20.1 da Orde do 28 de decembro de 2023 , da Consellería do Mar.

https://galp.xunta.gal/ria-de-vigo-a-guarda/proposta-provisional-de-reso...

BAREMOS

https://galp.xunta.gal/ria-de-vigo-a-guarda/baremo-partida-770

https://galp.xunta.gal/ria-de-vigo-a-guarda/baremo-partida-780

PROPOSTAS DETALLADAS

https://galp.xunta.gal/ria-de-vigo-a-guarda/anexo-i-partida-770-productivos

https://galp.xunta.gal/ria-de-vigo-a-guarda/anexo-i-780non-productivos

https://galp.xunta.gal/ria-de-vigo-a-guarda/anexo-ii-desestimados