Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

NOVA ORDE DE AXUDAS PROGRAMA FEMPA GALP RÍA DE VIGO A GUARDA

Nova orde de axudas programa FEMPA dos GALP 

Enlace a memoria e plan económico e financeiro

https://galp.xunta.gal/presentacion-de-proxectos

Enlace anexos 

https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PE155A&ano=2024&nump...

 

PRAZO PRESENTACIÓN SOLICITUDES  : 29  FEBREIRO 2024 

No seguinte  enlace pódese consultar a Estratexia de Denvolvemento Local Participativo do GALP7( baremo, obxetivos estratéxicos ,liñas de actuación ,etc)

https://mar.xunta.gal/sites/default/files/o-sector/galp/20230303vf-GALP-...