Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Multimedia

Mares de Oportunidades- GALP A Mariña-Ortegal

Proxectos destacados do GALP A Mariña-Ortegal

Galicia Norte Mares de Experiencias

Spot Televisivo Difusión Axudas dos GALP

A Muller no mundo da Pesca na Mariña Lucense

O CAMIÑO DO MAR A MARIÑA-ORTEGAL

HISTORIA DOS ESTALEIROS A MARIÑA-ORTEGAL

GALP A Mariña-Ortegal, Mares de Oportunidades

Proxectos destacados do GALP A Mariña-Ortegal

Relación de beneficiarios de axudas a proxectos de cooperación interterritoriais e transnacionais dos Grupos de Acción Local do Sector Pesqueiro (GALP), para o desenvolvemento sostible das zonas de pesca no marco do do Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP) 2014-2020, ao abeiro das Estratexias de Desenvolvemento Local Participativo (EDLP) na convocatoria 2016

 

AXUDAS concedidas, na convocatoria de 2016, con cargo ás aplicacións orzamentarias 14.03.723C.780.0 e 14.03.723C.770.0 para o financiamento de proxectos ao abeiro das Estratexias de Desenvolvemento Local Participativo (EDLP) aprobadas pola Consellería do Mar aos Grupos de Acción Local do Sector Pesqueiro (GALP), cofinanciadas nun 85% polo FEMP.

 

...

PROXECTOS NON PRODUCTIVOS