Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Quen son?

O GALP A Mariña-Ortegal está composto por 53 entidades socias que son representativas dos principais sectores da zona costeira, caracterizada por unha ampla extensión territorial ao longo da franxa cantábrica galega, con Viveiro como punto central que divide dúas zonas con distintos niveis de desenvolvemento e predominio de actividades económicas produtivas e de servizos.
As entidades do sector pesqueiro supoñen o 35,85% da Asemblea Xeral, contemplando a totalidade das confrarías da Mariña-Ortegal, que agrupan ás persoas dedicadas á actividade produtiva e tamén se dedican, a través das lonxas, á comercialización de produto pesqueiro. Entre as entidades do sector pesqueiro que forman parte do GALP A Mariña-Ortegal atópanse tamén as Agrupacións e Asociacións de marisqueo da zona, así como entidades representativas de percebeiros e pesca de baixura. Ademais, o territorio ten gran tradición pesqueira, polo que o GALP A Mariña-Ortegal conta con 3 asociacións de redeiras na súa Asemblea. É salientable que neste sector é onde se atopa unha representación máis igualitaria entre homes (11 representantes) e mulleres (8 representantes). En canto á participación do sector pesqueiro na Xunta Directiva, a porcentaxe de representación é a máis alta (42,85%), sendo coherente coa prioridade do sector pesqueiro como destino dos fondos que xestiona o GALP, e respectando as regras de maiorías.
O sector público, a través de representantes dos trece concellos da zona, constitúe o 24,53% da Asemblea do GALP A Mariña-Ortegal. A participación dos concellos nos órganos sociais é clave para asegurar a cohesión da zona, caracterizada por unha gran extensión territorial. A representación deste sector na Xunta Directiva é do 19,05%, a mesma porcentaxe que acadan o sector social e económico. Así mesmo, o sector social está representado a través de 13 entidades ao longo da zona costeira. Este sector, que reúne a aqueles axentes que traballan polo benestar social onde desenvolven a súa actividade, está representado por entidades que fomentan a igualdade de xénero na provincia, entidades locais de persoas con capacidades diversas, e asociacións culturais relacionadas co mundo mariñeiro. Así mesmo, forman parte deste sector as entidades náuticas, deportivas e de ocio relacionado co mar, que en ocasións son a porta de entrada ao mar da mocidade, que entra en contacto co medio mariño a través do ocio.

Por último, o sector económico é o que conta cun menor número de entidades participantes na Asemblea Xeral do GALP A Mariña-Ortegal. Entre elas atópanse asociacións de empresas de hostalería,
comercio, servizos e industria, situadas en distintos territorios. Tamén participa do sector social a Fundación Expomar, un centro de coñecemento e divulgación dos saberes e oficios mariñeiros, que
dinamiza, difunde e desenvolve proxectos relacionados co sector pesqueiro.