Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Quen son?

O Grupo de Acción Local do Sector Pesqueiro (GALP) da Mariña-Ortegal ten un total de 47 entidades socias, das  cales case o 40% pertence ao sector pesqueiro, mentres que o sector público representa o 27, 7%. O sector social e  o sector económico contan co mesmo número de entidades, 8.

As entidades socias do GALP agrupan un total de 2865 persoas socias, unha cantidade moi significativa da  poboación, 3,4% do total. Se tomamos en conta as entidades  do sector pesqueiro, agrupan un total de 1408 persoas, o que representa o 69,6% da poboación traballadora no sector do mar.

Na Xunta Directiva do GALP hai 16  homes  e 14 mulleres, case paritaria, mentres que no caso da asemblea as mulleres representan o 38,3% fronte ao  61,7% de homes. A presenza das mulleres na Xunta Directiva e, sobre todo, na Asemblea é máis alta dentro das entidades do sector pesqueiro.    

A continuación amósanse as entidades socias:

Entidades socias