Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Selección de persoal técnico do GALP A Mariña-Ortegal. Relación definitiva de admitidos/as e excluidos/as.

Rematado o prazo de subsanación de documentación para a inclusión no proceso de selección de persoal Técnico/a do GALP A Mariña-Ortegal, para aplicación da Estratexia de Desenvolvemento Local Participativo (EDPL) no marco do Fondo Europeo Marítimo e de Pesca  (FEMP 2014-2020), de conformidade coa base quinta "Admisión de participantes", faise pública a relación definitiva de admitidos/as e excluídos/as:

Consultar no seguinte enlace:

/sites/default/files/relacion_definitiva_de_admitidos_e_excluidos__2.pdf

Base bibiliográfica do GALP A Mariña-Ortegal:

Estatutos: /sites/default/files/1_estatutos_galp_a_marina-ortegal_0.pdf

Convenio de colaboración Consellería do Mar: /sites/default/files/2_convenio_colaboracion_conselleria-galp_a_marina-ortegal_0.pdf

EDPL:/sites/default/files/3_edlp.pdf