Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Listado de beneficiarios de proyectos de cooperación convocatoria 2016

Relación de beneficiarios de axudas a proxectos de cooperación interterritoriais e transnacionais dos Grupos de Acción Local do Sector Pesqueiro (GALP), para o desenvolvemento sostible das zonas de pesca no marco do do Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP) 2014-2020, ao abeiro das Estratexias de Desenvolvemento Local Participativo (EDLP) na convocatoria 2016

 

PROXECTOS DE COOPERACIÓN

APLICACIÓN 14.03.723C.780.1

Proxecto

Beneficiario/a

Total

Morada Atlántica

GALP Costa da Morte (coordinador)

40.921,30

GALP Costa Sostible

32.578,70

Cooperación para a creación do produto común de turismo mariñeiro de Galicia MarGalaica

GALP Costa Sostible (coordinador)

46.100,00

GALP A Mariña-Ortegal

19.100,00

GALP Golfo Ártabro Norte

19.000,00

GALP Costa da Morte

13.000,00

GALP Ría de Arousa

37.000,00

GALP Ría de Pontevedra

19.000,00