Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Acondicionamento das instalacións da lonxa para centro formativo e de divulgación das actividades do sector pesqueiro

A confraría de Muros leva anos impartindo formación e facendo actividades turismo mariñeiro con visitas á lonxa. Este proxecto pretende dar resposta as necesidades que establece a realización destas actividades coa adecuación das instalacións existentes na lonxa de Muros co obxecto de crear un centro de formación e divulgación das actividades do sector pesqueiro.

Datos xerais
Acrónimo: 
FORMATUR
Tipo de proxecto: 
Produtivo
Non produtivo
Tipo de proxecto: 
Individual
Conxunto
Cooperación
Datos do promotor
Nome e apelidos / Razón social: 
Confraría de Pescadores de Muros
Datos de interese: 
http://www.cofradiamuros.org/
Perfil empresarial: 
Confraría de pescadores
Datos do proxecto
Referencia normativa: 
Orde do 21 de decembro do 2018 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas para proxectos ao abeiro das estratexias de desenvolvemento local participatio (EDLP) aprobadas para os grupos de acción local do sector pesqueiro
Convocatoria - ano: 
2019
Data de aprobación: 
08/09/2019
Prazo de execución
Prazo total (meses): 
9
Anualidades: 
2019
Data fin de execución: 
15/12/2019
Ámbito de aplicación: 

Concello de Muros

Información económica inicial do proxecto
Coste total do proxecto (subvencionable + non subvencionable): 
126.197,79 €
Coste subvencionable do proyecto (inversión pública + inversión privada): 
106.004,72 €
Total axuda pública aprobada (€): 
106.004.72 €
% Subvención: 
84
Reparto de axuda pública aprobada
FEMP (€): 
90.104.01 €
FEMP (%): 
85
CA (€): 
15.900,71 €
CA (%): 
15
Indicadores
Sexo promotor: 
Muller
Home
Idade promotor: 
< 40 anos
> 40 anos
Negocio de nova creación: 

Non
Diversificación da actividade pesqueira: 
Si
Non
Emprego creado (ETC): 
Si
Non
Nº emprego creado (ETC): 
-
Emprego mantido (ETC): 
Si
Non
Nº emprego mantido (ETC): 
-
Actividades de formación: número de mulleres que participaron: 
-
Estratexia de desenvolvemento local participativa, obxectivos e prioridades dos proxectos
Principais obxectivos do proxecto: 

- Adecuación das instalacións da lonxa permitirá unha mellora prestación de servizos ao sector e unha mellor divulgación das actividades coa conseguinte posta en valor do mesmo.

- Creación cun centro formativo.

- Creación dun centro de recepción para as activades de turismo mariñeiro.

Resultados concretos previstos coa implementación do proxecto: 

- Permitirá incrementar a oferta formativa da confraría facilitando a formación ao maior número de socios ou a socios procedentes doutras confrarías no caso de que non se cubran prazas, este incremento da oferta permitirá acceso á formación específica a un maior número de mulleres.

- Reorganizaranse as actividades de turismo mariñeiro que promove ao redor destas novas instalacións perfeccionando a prestación do servizo, e facendo que esta actividade pasa a formar parte da oferta turística complementaria que ofrece a vila de Muros.

Principais actividades do proxecto: 

Trátase da reforma das instalacións lonxa de Muros situadas no porto para adecualas como centro de formación para o sector pesqueiro da localidade como de todo o territorio Galp, permitindo acceder á confraría a unha oferta de actividades formativas maior, xa que coa realización do proxecto poderase acceder a cursos online.

Reorganizar e centralizar as actividades de turismo mariñeiro da confraría coa creación dun centro de recepción dentro da propia lonxa.

Potenciar a labor social que ven desenvolvendo dende antano a confraría na comunidade pesqueira.

As instalacións cas que se conta na actualidade resultan ineficientes e obsoletas xa que non contan con capacidade suficiente nin ten acceso ás novas tecnoloxías para impartir formación adecuada ás necesidades que hoxe en día se requiren, como consecuencia as actuacións alcanzarán un mellor aproveitamento dos recursos existentes e crearán unhas instalación máis versátiles.

Por outra banda preténdese  dotar dunha nova imaxe ás actividades de turismo mariñeiro que ven desenvolvendo a confraría de Muros dende hai anos, de maneira que a imaxe deste novo centro engada valor ás propias actividades e que a rehabilitación do inmoble permita unha maior visibilización das mesmas.

Para lograr estes obxectivos é necesario dotala de equipamento e dun cambio de imaxe que permita identificar o edificio como o centro de recepción de actividades mariñeiras que esperte maior interese entre os visitantes, acadando ao mesmo tempo unha mellora enerxética e accesibilidade total ás persoas que desexen acudir.

Obxectivos da EDLP do GALP á que responde
Obxectivo estratéxico da EDLP: 

Obxectivo estratéxico 1: Sector pesqueiro

Obxectivo específico da EDLP: 

1.3 Empoderamento e autoestima do sector pesqueiro.

Principios horizontais
Desenvolvemento sostible: Medioambiente e cambio climático: 
Si
Non
Promoción da igualdade e non discriminación
Igualdade de xénero: 
Si
Non
Discriminación: 
Si
Non
Favorecer a inclusión social: 
Si
Non
Contribución aos retos dos GALP cara o 2020: 
Si
Non
Contribución: 
Política pesqueira común
Crecemento azul
Cambio climático e transición enerxética a unha economía de baixas emisións de carbono
Creación de emprego e integración social (mulleres, mozos/as e inclusión social)