Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Contos do Mar

A recuperación, posta en valor do patrimonio marítimo inmaterial, etnográfico e cultural dos recursos endóxenos do territorio, así como tamén da difusión da cultura mariñeira en todas a súa extensión e a dinamización social do conxunto do territorio no que se vai a desenvolver o proxecto. 

Datos xerais
Acrónimo: 
COM
Tipo de proxecto: 
Produtivo
Non produtivo
Tipo de proxecto: 
Individual
Conxunto
Cooperación
Datos do promotor
Nome e apelidos / Razón social: 
Confraría de Pescadores de O Pindo
Datos de interese: 
http://www.pindomarino.org/
Perfil empresarial: 
Coinfraría de pescacores
Datos do proxecto
Referencia normativa: 
Orde do 21 de decembro do 2018 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas para proxectos ao abeiro das estratexias de desenvolvemento local participatio (EDLP) aprobadas para os grupos de acción local do sector pesqueiro
Convocatoria - ano: 
2019
Data de aprobación: 
09/09/2019
Prazo de execución
Prazo total (meses): 
10
Anualidades: 
2019
Data fin de execución: 
15/12/2019
Ámbito de aplicación: 

Concellos de Fisterra, Carnota e Dumbría

Información económica inicial do proxecto
Coste total do proxecto (subvencionable + non subvencionable): 
100.273,19 €
Coste subvencionable do proyecto (inversión pública + inversión privada): 
96.258,09 €
Total axuda pública aprobada (€): 
78.931,63 €
% Subvención: 
82%
Reparto de axuda pública aprobada
FEMP (€): 
67.091,89 €
FEMP (%): 
85
CA (€): 
11.839,74 €
CA (%): 
15
Indicadores
Sexo promotor: 
Muller
Home
Idade promotor: 
< 40 anos
> 40 anos
Negocio de nova creación: 

Non
Diversificación da actividade pesqueira: 
Si
Non
Emprego creado (ETC): 
Si
Non
Nº emprego creado (ETC): 
-
Emprego mantido (ETC): 
Si
Non
Nº emprego mantido (ETC): 
-
Actividades de formación: número de mulleres que participaron: 
-
Estratexia de desenvolvemento local participativa, obxectivos e prioridades dos proxectos
Principais obxectivos do proxecto: 

- A transmisión da memoria e os saberes tradicionais do mundo mariñeiro á sociedade a través da propia poboación local, concretamente a través das mulleres do mar.

- Promocionar o uso das novas tecnoloxías co fin de preservar e dar a coñecer a importancia da cultura e patrimonio marítimo local.

- A posta en marcha de roteiros autogiados, a fin de dar a coñecer e promocionar o patrimonio natural e marítimo do territorio.

Resultados concretos previstos coa implementación do proxecto: 

- Promoción, cohesión e participación social.

- Fomento da sociedade da información e das novas tecnoloxías a través de todos os produtos tanxibles resultantes do proxecto.

- Coñecemento por parte da poboación local e poboación foránea do patrimonio material e inmaterial do territorio.

- Fomento da cooperación e da participación tanto entre entidades como entre a poboación local.

- Fortalecemento da estratexia de promoción turística do territorio.

- Incremento da demanda turística.

- Mellora da información turística a través da modernización das ferramentas e recursos turísticos empregados.

- Mellora da divulgación e comunicación do patrimonio cultural pesqueiro e marítimo do territorio.

Principais actividades do proxecto: 

1º Elaboración de historias de vida reais das mulleres do mar (redeiras, mariscadoras, traballadoras do sector pesqueiro..) a través das cales difundir e compartir o coñecementom vivencias, a labor e a experiencia das mullres en relación coas actividades, costumes e tradicións vencelladas co mar. E definitiva, un proxecto audiovisual e de inclusión dixital.

Esta actividade innovadora, conxuga un proceso de formación en alfabetización dixital e audiovisual e a preservación da  memoria e os saberes das mulleres do mar, materializadas na elaboración de micro vídeos nos que se recollan as súas historial ou experiencias vitais vencelladas co mundo do mar.

2º Paseos de ribeira (roteiros ficcionados), esta parte do proxecto ten unha maior perspectiva turística xa que consiste no deseño, configuración e elaboración de audioguías turísticas con historias ficcionadas - dramatizadas deseñadas a partir da formación recada a través das mulleres participantes no desenvolvemento das historias de vida reais ou de outros axente clave identificados no territorio.

Obxectivos da EDLP do GALP á que responde
Obxectivo estratéxico da EDLP: 

Obxectivo 3: Patrimonio natural e cultural costeiro

Obxectivo específico da EDLP: 

3.2 Recuperación do patrimonio cultural costeiro

Principios horizontais
Desenvolvemento sostible: Medioambiente e cambio climático: 
Si
Non
Promoción da igualdade e non discriminación
Igualdade de xénero: 
Si
Non
Discriminación: 
Si
Non
Favorecer a inclusión social: 
Si
Non
Contribución aos retos dos GALP cara o 2020: 
Si
Non
Contribución: 
Política pesqueira común
Crecemento azul
Cambio climático e transición enerxética a unha economía de baixas emisións de carbono
Creación de emprego e integración social (mulleres, mozos/as e inclusión social)