Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Modificación da proposta definitiva de axudas 2022

Reunida a Xunta Directiva do GALP Seo Fisterra Ría Muros-Noia. Costa Sostible na data 12 de abril de 2022 en atención á devolución da proposta de resolución de concesión de axudas a proxectos da convocatoria de febreiro de 2022 emitida polo Servizo de Desenvolvemento das zonas de pesca ACORDA, publicar a seguinte proposta de modificación da resolución de concesión de axuda, outorgando un prazo de cinco días hábiles para as oportunas alegacións dende a data da súa publicación.

 

MODIFICACIÓN DA PROPOSTA DE RESOLUCIÓN DEFINITIVA