Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Abertas as consultas da primeira fase de información pública do FEMPA

Sada, 14 de abril de 2021. A formalización do documento matriz do Fondo Europeo de Pesca e Acuicultura Marítima (FEMPA), ata o de agora FEMP, para o período 2021-2027 avanza un novo paso co inicio da primeira fase de información pública na que pode participar calquera cidadán.

O prazo para envío das observacións e comentarios ao texto comezou o venres, 9 de abril e finalizará o mércores, 12 de maio de 2021, ambos inclusive, debendo remitirse ao email

bzn-FEMPA@pesca.mapama.es.

Na seguinte ligazón pódese consultar o enfoque estratéxico do programa operativo que inclúe contexto, DAFO, necesidades e xustificación: 

https://www.mapa.gob.es/es/pesca/participacion-publica/po-fempa-2021-2027.aspx

Papel estratéxico dos GALP
A finais de decembro de 2020, o Consello Europeo e a Eurocámara alcanzaban un acordo informal sobre como distribuír o orzamento de 6.108 millóns de euros do futuro Fondo Europeo de Pesca e Acuicultura Marítima (FEMPA), ata o de agora FEMP, para o período 2021-2027 para manter e modernizar o sector.

O obxectivo do FEMPA é apoiar, sobre todo, a pesca costeira a pequena escala e os barcos de ata 24 metros, así como promover a acuicultura, e eficiencia enerxética e economía circular para debuxar un futuro máis sostible e innovador para o sector, entre outros aspectos administrativos.

O documento aínda ten que pasar por varias fases legais e técnicas, coma esta de información pública, antes de ser aprobado polo Comité de Representantes Permanentes do Consello (Coreper) para logo ser presentado para a súa adopción final polo Consello e o Parlamento Europeo.

No caso de España, os GALP de toda España –entidades que xestionan os fondos do FEMPA- mantiveron varias reunións xunto coa Rede española de Grupos de Pesca (REGP) para valorar a nova estratexia e establecer conclusións para incluír na redacción do programa operativo do Fondo.

 


Sada, 14 de abril de 2021. A formalización do documento matriz do Fondo Europeo de Pesca e Acuicultura Marítima (FEMPA), ata o de agora FEMP, para o período 2021-2027 avanza un novo paso co inicio da primeira fase de información pública na que pode participar calquera cidadán.

O prazo para envío das observacións e comentarios ao texto comezou o venres, 9 de abril e finalizará o mércores, 12 de maio de 2021, ambos inclusive, debendo remitirse ao email bzn-FEMPA@pesca.mapama.es.

Na seguinte ligazón pódese consultar o enfoque estratéxico do programa operativo que inclúe contexto, DAFO, necesidades e xustificación:
https://www.mapa.gob.es/es/pesca/participacion-publica/po-fempa-2021-2027.aspx

Papel estratéxico dos GALP
A finais de decembro de 2020, o Consello Europeo e a Eurocámara alcanzaban un acordo informal sobre como distribuír o orzamento de 6.108 millóns de euros do futuro Fondo Europeo de Pesca e Acuicultura Marítima (FEMPA), ata o de agora FEMP, para o período 2021-2027 para manter e modernizar o sector.

O obxectivo do FEMPA é apoiar, sobre todo, a pesca costeira a pequena escala e os barcos de ata 24 metros, así como promover a acuicultura, e eficiencia enerxética e economía circular para debuxar un futuro máis sostible e innovador para o sector, entre outros aspectos administrativos.

O documento aínda ten que pasar por varias fases legais e técnicas, coma esta de información pública, antes de ser aprobado polo Comité de Representantes Permanentes do Consello (Coreper) para logo ser presentado para a súa adopción final polo Consello e o Parlamento Europeo.

No caso de España, os GALP de toda España –entidades que xestionan os fondos do FEMPA- mantiveron varias reunións xunto coa Rede española de Grupos de Pesca (REGP) para valorar a nova estratexia e establecer conclusións para incluír na redacción do programa operativo do Fondo.