Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Aberto o prazo para a presentación de diferentes axudas ao sector

Dende a Consellería do Mar abriron varias liñas de axudas vinculadas ao sector, cuxas bases pódense consultar online ou na sede do GALP Golfo Ártabro Sur

Neste ano 2023, dende a Consellería do Mar abríronse multitude de convocatorias de axudas para o sector, que o GALP Golfo Ártabro Sur está a promocionar, para proporcionar información a través das nosas redes sociais, web e blog, e mesmo nos oficinas, pois todas aquelas persoas que se cheguen a elas, poderán obter as bases das convocatorias.

Dentro das axudas abertas atópanse as seguintes:

Subvención a proxectos de colectivos para a conservación e restauración da biodiversidade e dos ecosistemas das actividades marisqueiras.

Data límite de presentación: 20/02/2023

Convocatoria 2023 - Ayudas a proyectos colectivos, financiados por el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP), para la conservación y restauración de la biodiversidad y de los ecosistemas marinos en el marco de actividades marisqueras sostenibles (código de procedimiento PE209B)

Subvención a proxectos de inversións produtivas en incremento de eficiencia enerxética e comento da reconversión a enerxías renovables.

Data límite de presentación: 17/02/2023

Convocatoria 2023 - Subvenciones para inversiones productivas, incremento de la eficiencia energética y fomento de la reconversión de las empresas acuícolas a fuentes de energía renovables, y para la obtención de servicios de asesoramiento de carácter técnico, científico, jurídico, ambiental o económico en el ámbito de la acuicultura, cofinanciadas con el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP) (código de procedimiento PE205F)

Subvención para o fomento tecnolóxico, a innovación e a competitividade do sector acuícola.

Data límite de presentación: 17/02/2023

Convocatoria 2023 - Subvenciones para el fomento del desarrollo tecnológico, la innovación y la competitividad en el sector de la acuicultura, cofinanciadas con el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP) (código de procedimiento PE205I)

Axudas á innovación no sector pesqueiro

Data límite de presentación: 17/02/2023

Convocatoria 2023 - Ayudas para la innovación en el sector pesquero, cofinanciadas con el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP) (código de procedimiento PE205H)

Axudas a proxectos colectivos de modernización de infraestruturas dos portos pesqueiros, lonxas ou establecementos de primeira venta en materia medioambiental.

Data límite de presentación: 13/02/2023

Convocatoria para el año 2023 - Ayudas para proyectos colectivos de modernización de las infraestructuras de los puertos pesqueros, de las lonjas o establecimientos autorizados para la primera venta de productos pesqueros y de los lugares de desembarque, para la mejora de la eficiencia energética, de la protección del medio ambiente, de la seguridad y las condiciones de trabajo, y de la calidad y del control y trazabilidad de los productos desembarcados de la pesca, cofinanciada por el Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca (FEMP) (código de procedimiento PE209G)

Axudas o fomento da pesca Sostible para propietarios de buques pesqueiros

Data límite de presentación: 13/02/2023

Convocatoria para el año 2023 - Ayudas para inversiones que fomenten la pesca sostenible para propietarios de buques pesqueros cofinanciadas con el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP) (códigos de procedimiento PE120A, PE120B, PE120C y PE120E)

Axudas para a protección e recuperación da biodiversidade e dos recursos pesqueiros mediante a recollida de residuos

Data límite de presentación: 10/02/2023

Convocatoria para el año 2023 - Ayudas a proyectos colectivos financiados por el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca, para la protección y recuperación de la biodiversidad y de los ecosistemas marinos en el marco de actividades pesqueras sostenibles mediante la recogida de residuos marinos (código de procedimiento PE209F)

Axudas para inversións que fomenten a pesca sostible para tripulantes de buques pesqueiros.

Data límite de presentación: 06/02/2023

Convocatoria para el año 2023 - Ayudas para inversiones que fomenten la pesca sostenible para tripulantes de buques pesqueros, cofinanciadas con el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP) (código de procedimiento PE119A)

Axudas para inversións en pymes e transformación de produtos pesqueiros e de acuicultura.

Data límite de presentación: 03/02/2023

Convocatoria para el año 2023 - Ayudas para inversiones en pymes de transformación de los productos pesqueros y de acuicultura, cofinanciadas con el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP) (código de procedimiento PE201B)