Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Anuncio de apertura sobre C no GALP Golfo Ártabro Sur

Publicacion: 
03/11/2023

Apertura de sobre C dos expedientes de contratación seguintes: 

-002/2023-F-GALP8GAS - SERVIZO DE AUDITORÍA DE PROXECTOS DE GASTO DE XESTIÓN (FUNCIONAMENTO E DINAMIZACIÓN) COFINANCIADO POLO FONDO EUROPEO MARÍTIMO, DE PESCA E DE ACUICULTURA (FEMPA)

-003/2023-F-GALP8GAS - SERVIZO DE PERITO INDEPENDENTE PARA VALORIZACIÓN DE PROXECTOS DE OBRAS PRESENTADOS AO ABEIRO DA ESTRATEXIA DE DESENVOLVEMENTO LOCAL PARTICIPATIVO (EDLP)  DO GALP GOLFO ÁRTABRO SUR, PROGRAMA FEMPA (2021-2027)

- 004/2023-F-GALP8GAS - SERVIZO DE ELABORACIÓN DE INFORMES DE VIABILIDADE TÉCNICA E ECONÓMICA DOS PROXECTOS PRESENTADOS AO ABEIRO DO GRUPO DE ACCIÓN LOCAL DO SECTOR PESQUEIRO GOLFO ÁRTABRO SUR

- 005/2023-F-GALP8GAS - SERVIZO DE LIMPEZA DAS INSTALACIÓNS DO GALP GOLFO ÁRTABRO SUR. PROGRAMA FEMPA 2021-2027

DATA DE PUBLICACIÓN: 3 DE NOVEMBRO DE 2023

O acto de apertura terá lugar o LUNS, 6 DE NOVEMBRO DE 2023 ÁS 14:00 HORAS nas instalacións do GALP Golfo Ártabro Sur Avda. do Porto nº 21- baixo (Casa do Mar), 15160 Sada (A Coruña). 

 

ANUNCIO DE APERTURA SOBRE C