Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

EMPREAMAR: Emprendimento marino para o desenrolo sostible do Concello de Sada

O proxecto busca contribuir ao desenrolo local, social, económico e ambiental de forma sostible na área de influencia do concello de Sada, a través da creación dun ecosistema de emprendimento viable e inclusivo. 

Datos xerais
Acrónimo: 
-
Tipo de proxecto: 
Produtivo
Non produtivo
Tipo de proxecto: 
Individual
Conxunto
Cooperación
Datos do promotor
Nome e apelidos / Razón social: 
Concello de Sada
Datos de interese: 
-
Perfil empresarial: 
-
Datos do proxecto
Referencia normativa: 
Orde do 21 de decembro de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas para proxectos ao abeiro das estratexias de desenvolvemento local participativo (EDLP), aprobados para os grupoas de acción local do sector pesqueiro
Convocatoria - ano: 
2019
Data de aprobación: 
09/08/2019
Prazo de execución
Prazo total (meses): 
19
Anualidades: 
2019-2020
Data fin de execución: 
31/10/2020
Ámbito de aplicación: 

Concello de Sada e a súa área de influencia

Información económica inicial do proxecto
Coste total do proxecto (subvencionable + non subvencionable): 
50.533,66
Coste subvencionable do proyecto (inversión pública + inversión privada): 
43.580,98
Total axuda pública aprobada (€): 
43.580,98
% Subvención: 
100
Reparto de axuda pública aprobada
FEMP (€): 
37.043,83
FEMP (%): 
85
CA (€): 
6.537,15
CA (%): 
15
Indicadores
Sexo promotor: 
Muller
Home
Idade promotor: 
< 40 anos
> 40 anos
Negocio de nova creación: 

Non
Diversificación da actividade pesqueira: 
Si
Non
Emprego creado (ETC): 
Si
Non
Nº emprego creado (ETC): 
-
Emprego mantido (ETC): 
Si
Non
Nº emprego mantido (ETC): 
-
Actividades de formación: número de mulleres que participaron: 
-
Estratexia de desenvolvemento local participativa, obxectivos e prioridades dos proxectos
Principais obxectivos do proxecto: 

Contribuir ao desenrolo local, social, económico e ambiental de forma sostible da área de influencia do concello de Sada a través da creación dun ecosistema de emprendimento viable e inclusivo. 

Esto se consigue mediante: 

- Xeración de coñecemento sobre as oportunidades de negocio rentables, sostible e inclusivas. 

- Reforzar as actitudes emprendedoras do territorio.

- Xerar competencias, habilidades, recursos e ferramentas para a posta en marcha de iniciativas de emprendimento a nivel institucional, empresarial e social. 

- Creación de redes de colaboración no marco do emprendimento baseado no intercambio de experiencias e colaboración económica, social e ambiental.

 

Resultados concretos previstos coa implementación do proxecto: 

Coñecidas e identificadas as oportunidades de negocio de Sada e a súa área de influencia, deséñase e implementase un programa de formación dirixido a fortalecer as capacidades e habilidades para a posta en marcha de negocios. Póñense en marcha iniciativas de emprendimento relacionadas co medio mariño e marítimo baixo criterios de rentabilidade e sustentabilidade social, ambiental e económica, a través de accións de fortalecemento de capacidades.

A creación dun ecosistema de emprendimento viable e inclusivo require a xeración de coñecementos sobre o entorno mariño e as oportunidades de negocio que promove. Este coñecemento permite o deseño de estratexias e accións a corto, medio e longo prazo que favorezan o desenrolo de actividades económicas sostible e rentables, e que ademais faciliten o acceso de colectivos con menos oportunidades (mulleres, xuventude, persoas con discapacidade e desempregados). 

O proxecto contribue ao obxectivo indicado do FEMP a través da xeración de capacidades para o deseño e creación de iniciativas de emprendimento relacionadas co medio mariño baixo criterios de sostibilidade e inclusión. Así se promoce a diversificación de actividades e xeración de oportunidades de negocio das comunidades costeiras e sectores dependentes da explotación dos recursos mariños do Concello de Sada e da súa área de influencia. 

 

Principais actividades do proxecto: 

Este proxecto pretende contribuir ao desenrolo sostible da área do Concello de Sada e a súa área de influencia a través do deseño e desenrolo dun ecosistema de emprendimento mariño sostible. Así o eixo central é a promoción de oportunidades de autoemprego e desenrolo empresarial para as comunidades costeiras dependentes da explotación de recursos mariños. Preténdese profundizar no coñecemento en materia de oportunidades de negocio na área de recursos mariños no territorio, a formación en capacidades e habilidades de emprendimento, así como a identificación e análisis de ideas de negocio baixo criterios de sostibilidade económica, social e ambiental e inclusión social.

EMPREAMAR diferénciase de outros programas polo seu enfoque de desenrolo local e a súa metodoloxía:

- É deseñado e impulsado según os intereses e características do territorio.

- É impulsado por metas que se fixan as persoas que participan na acción.

- É proxectado atendendo aos propios intereses do alumno.

- Fai uso dos erros como ferramenta para mellorar e perfeccionar.

O programa estructúrase en 5 fases: 

- Fase 0: Coordinación

- Fase 1: Reforzo de capacidades

- Fase 2: Identificación de ideas de negocio

- Fase 3: Posta en marcha da preincubadora EMPREAMAR

- Fase 4: Avaliación

Obxectivos da EDLP do GALP á que responde
Obxectivo estratéxico da EDLP: 

Obxectivo estratéxico1: Mellora da competitividade do sector pesqueiro, creación de emprego e atracción da xuventude, en especial a través do aumento de valor engadido dos productos pesqueiros, da integración vertical, da innovación en todas as fases da cadea de suministro de todos os productos pesqueiros; e garantir unha actividade sostible promovendo o uso eficiente dos recuros biolóxicos mariños.

 

Obxectivo específico da EDLP: 

Obxetivo específico 1.1: Consolidar ao final do período de programación a cadea de valor do sector pesqueiro

Liña de actuación 1.1.1: Incrementar o valor engadido dos productos do mar de maneira diferencial e sostible.

Principios horizontais
Desenvolvemento sostible: Medioambiente e cambio climático: 
Si
Non
Promoción da igualdade e non discriminación
Igualdade de xénero: 
Si
Non
Discriminación: 
Si
Non
Favorecer a inclusión social: 
Si
Non
Contribución aos retos dos GALP cara o 2020: 
Si
Non
Contribución: 
Política pesqueira común
Crecemento azul
Cambio climático e transición enerxética a unha economía de baixas emisións de carbono
Creación de emprego e integración social (mulleres, mozos/as e inclusión social)