Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Modernización e incremento da capacidade de produción de xeo para atender ás necesidades de abastecemento no Porto de A Coruña

Modernización das instalacións de producción de xeo para conseguir mellorar a capacidade produtiva da empresa e manter o emprego e unha utilización máis eficiente dos recursos naturais.

Datos xerais
Acrónimo: 
-
Tipo de proxecto: 
Produtivo
Non produtivo
Tipo de proxecto: 
Individual
Conxunto
Cooperación
Datos do promotor
Nome e apelidos / Razón social: 
Lonxa de A Coruña S.A.
Datos de interese: 
-
Perfil empresarial: 
Lonxa de A Coruña
Datos do proxecto
Referencia normativa: 
Orde do 24 de maio de 2016 pola que se establece as bases reguladoras para la concesión de axudas para proxectos ao amparo das estratexias de desenvolvemento local participativo (EDLP), aprobadas a los grupos de acción local do sector pesqueiro ...
Convocatoria - ano: 
2017
Data de aprobación: 
09/08/2017
Prazo de execución
Prazo total (meses): 
7
Anualidades: 
2017
Data fin de execución: 
31/10/2017
Ámbito de aplicación: 

Lonxa de A Coruña, Porto de A Coruña, a tódolos clientes da Lonxa, inclúido pescadores artesanais.

Información económica inicial do proxecto
Coste total do proxecto (subvencionable + non subvencionable): 
253.130,60€
Coste subvencionable do proyecto (inversión pública + inversión privada): 
209.198,85
Total axuda pública aprobada (€): 
167.359,08€
% Subvención: 
80%
Reparto de axuda pública aprobada
FEMP (€): 
142.255,21€
FEMP (%): 
85%
CA (€): 
25.103,87€
CA (%): 
15%
Indicadores
Sexo promotor: 
Muller
Home
Idade promotor: 
< 40 anos
> 40 anos
Negocio de nova creación: 

Non
Diversificación da actividade pesqueira: 
Si
Non
Emprego creado (ETC): 
Si
Non
Nº emprego creado (ETC): 
5
Emprego mantido (ETC): 
Si
Non
Nº emprego mantido (ETC): 
5
Actividades de formación: número de mulleres que participaron: 
-
Estratexia de desenvolvemento local participativa, obxectivos e prioridades dos proxectos
Principais obxectivos do proxecto: 

Modernizar as nosas instalacións para conseguir mellorar a capacidade produtiva da empresa, o mantemento de emprego e utilizar máis eficientemente os recursos naturais.

Introducir innovación técnolóxicas nos equipamentos produtivos que permitan mellorar a eficiencia e as condicións de traballo.

Reducir o consumo enerxético dos equipamentos conseguindo mellorar a eficiencia e a redución da pegada de carbono

Prestar especial atención ao consumo da auga potenciando o aproveitamento sostible e o uso responsable

Resultados concretos previstos coa implementación do proxecto: 
-
Principais actividades do proxecto: 

Introducir melloras de carácter innovador e modernizador asociados a cadea valor do produto

Dar resposta a un servizo que demanda o sector e cubrir unha demanda maior que a oferta na actualidade

Apoiar e mellorar a capacidade da industria de transformación

Incremetnar a capacidade de produción de servizos e produtos da empresa

Mellorar o volumen de facturación da empresa e a súa capacidade xeración beneficios

Asegurar a viabilidade do proxecto e incrementar a capacidade de manter os 5 empregos que xa temos

Modernización dos equipmento.

Obxectivos da EDLP do GALP á que responde
Obxectivo estratéxico da EDLP: 

O. E. 1.1.: Consolidar ao final do período de programación a cadea de valor do sector pesqueiro local.

L.A. 1.1.1. Incrementar o valor engadido dos produtos do mar de maneira diferencial e sostible.

Medida 1 Promoción o valor engadido dos produtos do mar de maneira diferencial e sostible.

O.E. 1.2. Conseguir un sector pesqueiro profesional innovador e igualitario no conxunto do territorio

L.A. 1.2.1. Mellorar as condicións de traballo e profesionalidade e cualificación do sector

O.E. 3.2 Contribuir á redución da pegada de carbono

L.A. 3.2.2. Favorecer un modelo de desenvolvemento enerxético sostible

O.E. 3.1 Adoptar medidas que coincidan no coidado e preservación do medios natural e os recursos , favorecendo a mellora de biodiversidade.

L.A. 3.1.3. Prestar especial atención á auga como recurso que favorece a riqueza da zona costeira.

 

Obxectivo específico da EDLP: 

O. E. 1.1.: Consolidar ao final do período de programación a cadea de valor do sector pesqueiro local.

L.A. 1.1.1. Incrementar o valor engadido dos produtos do mar de maneira diferencial e sostible.

Medida 1 Promoción o valor engadido dos produtos do mar de maneira diferencial e sostible.

Principios horizontais
Desenvolvemento sostible: Medioambiente e cambio climático: 
Si
Non
Promoción da igualdade e non discriminación
Igualdade de xénero: 
Si
Non
Discriminación: 
Si
Non
Favorecer a inclusión social: 
Si
Non
Contribución aos retos dos GALP cara o 2020: 
Si
Non
Contribución: 
Política pesqueira común
Crecemento azul
Cambio climático e transición enerxética a unha economía de baixas emisións de carbono
Creación de emprego e integración social (mulleres, mozos/as e inclusión social)