Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nos vindeiros días o Grupo de Acción Local do Sector Pesqueiro Golfo Ártabro Sur asinará o convenio de Colaboración coa Consellería do Mar para Xestionar o programa de axudas ao abeiro da Estratexia de desenvolvemento Local Participativo.

Lorbe

 

 O Grupo de Acción Local do Sector Pesqueiro asinará o Convenio de colaboración para a xestión do programa ao abeiro da Estratexia de Desenvolvemento Local participativo coa Consellería do Mar, este programa financiado polo Fondo Europeo Marítimo e da Pesca (85%) e con Fondos Estatais (15%), contará con 4.000.000 € para o período de 2017-2020. Este diñeiro se rapartirá para proxectos 3.000.000€, un 65% para proxectos produtivos empresariais e un 35% para proxectos non produtivos, para xestión do programa pola entidade terá 1.000.000€ para custes de persoal, de xestión, e para realizar distintas accións de difusión e sensibilización no territorio. 

O Presidente do GALP Golfo Ártabro Sur, D. Andrés García Boutureira e a Conselleira do Mar  Dna. Rosa Carballo Quintana reuniranse nos vindeiros días para o asino de dito Convenio.