Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

O sector da pesca é un dos sectores máis importantes para a economía galega

O presidente do GALP Golfo Ártabro Sur, Alberto L. Castro García, quixo participar nesta campaña de sensibilización e recoñecemento da xente do mar, aportando a súa visión da situación actual do sector. E resaltando que a pesca é un dos sectores mais importantes para a economía galega, creando 4 empregos indirectos en terra por cada emprego no mar.
 
Igual que sucede noutras actividades, a crise provocada polo Covid-19 é complicada para o sector. Como afronta esta situación? Que pode facer a cidadanía para axudar ao sector do mar?
 
De diferentes maneiras, segundo as artes empregadas na pesca. Os barcos prácticamente non pararon, por exemplo, en artes menores non parou casi ninguén; mentres que no cerco ao principio do estado de alerta parou aproximadamente o 60% da flota, acollendose aos ERTES, pero foronlles denegados nun primeiro momento. Isto fixo que a flota tivera que continuar coa súa actividade e agora mesmo están na campaña da anchoa. Nestes momentos as institución están aprobando os ERTES por causa de forza maior, porque non son suficientes os EPIs para toda a flota para loitar contra o COVID19.
O arrastre non parou, o palangre tampoco.
 
O que pode facer a cidadanía e consumir peixe fresco, pero non podemos esquecer do peixe conxelado ou en conserva, que axuda ao sector e ao mesmo tempo axuda a manter tamén a industria de transformación que alberga moitos postos de traballo en terra. Realmente o importante e un consumo de peixe en xeral.
 
Cal considera que é a importancia do sector do mar e, mais concretamente, da súa actividade, para a sociedade e a economía de Galicia?
 
A pesca é un dos sectores mais importantes xunto co agro para a economía galega. É relevante, sobre todo, nas poboacións costeiras como é obvio, facendo que nestas zonas se consiga unha gran dinamización. Solamente falando do arte do cerco hai mais de 1000 persoas empleadas en toda Galicia, e por cada persoa que traballa no mar, está a crear 4 empregos indirectos en terra. A pesca é aproximadamente un 2% do PIB galego. Sen o sector pesqueiro non se entenderían moitas poboacións costeiras galegas, no noso territorio os núcleos nos que o sector Pesqueiro é mais importante son: A Coruña, Sada, Lorbé e Mera.
 
Especialmente o Golfo Ártabro, polas peculiaridades das rías, é un punto moi importante de pesca, xa que ten unha grande acumulación de placton que fai que sempre haxa grandes cantidades de comida para os peixes e por conseguinte é moi raro que escasee a pesca. Temos unha gran variedade de producto, entre os que destacan o xurelo, xibas, lenguados, centola, etc. Ademais, temos a grandeza de que no noso territorio temos gran variedade de artes de pesca: artes menores, cerco, arrastre, palangre, marisqueo… incluso temos acuicultura de varias especies.
 
Canto emprego e volume de facturación xera o sector do mar na zona?
 
O emprego directo creado polo sector pesqueiro no noso territorio supera as 1000 persoas e chéganse a facturar entre 40 ou 50 millóns de euros anuais, solamente falando da pesca, sen ter en conta os sectores de transformación.
 
Que características propias da súa actividade fan que sexa esencial para a sociedade?
 
A pesca é esencial para a sociedade en xeral, e mais concretamente para o noso territorio, porque a parte de que o consumo de peixe é moi importante para a saúde, tamén é un motor da economía do Golfo Ártabro, non podemos olvidar que a Lonxa da Coruña é unha das mais importantes de Galicia, pero non só hai que ter en conta a pesca extractiva, senón a cantidade de empresas que están a traballar vencelladas ao sector: transformadoras, ultraconxeladoras, conserveiras… das cales aquí temos moitos exemplos de empresas moi potentes a nivel galego e incluso nacional.
 
Por que cre que é vital consumir produtos do mar?
 
Eu pensó que sendo galegos esta pregunta respóndese por si soa, o seu sabor é inmellorable, as súas propiedades aportan moitos beneficios para a saúde, é un motor da economía axudando a que non só no sector pesqueiro sigamos a diante, senón que tamén os postos indirectos creados pola pesca, e ademáis, é parte da idiosincrasia do pobo galego.