Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Proposta de resolución Definitiva da Xunta Directiva do GALP Golfo Ártabro Sur

A Xunta Directiva do GALP Golfo Ártabro Sur en xuntanza celebrada o día 12 de abril de 2019, vista a proposta de resolución provisional do Equipo Técnico do GALP, fronte á que non se formularon alegacións no trámite de exposición pública previsto no artigo 24.3 da Orde pola que se establecen as bases reguladoras das axudas, e de conformidade cos criterios establecidos na EDLP, acordou aprobar a proposta de resolución definitiva que se axunta:

/sites/default/files/proposta_def_galp8_publica_12042019.pdf

Esta proposta está tamén publicada no taboleiro de anuncios da oficina de dito GALP e non crea ningún dereito a favor dos solicitantes propostos.