Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

PUBLICIDADE CONTRATOS PROCEDEMENTO I GALP GOLFO ÁRTABRO NORTE

Publicacion: 
11/04/2024
PUBLICIDADE PROCEDEMENTO PARA A ADXUDICACIÓN DIRECTA DE CONTRATOS PARA NECESIDADES PUNTUAIS OU ESPORÁDICAS DOS GALP.
INSTRUCIÓN 1/2023 SOBRE OS PROCEDEMENTOS DE CONTRATACIÓN DOS GRUPOS DE ACCIÓN LOCAL DO SECTOR PESQUEIRO (GALP)