Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Selección de persoal para o posto de xerente do GALP Golfo Ártabro Norte. Relación final de candidatos

Publicacion: 
20/11/2023

 

Unha vez resolta a reclamación presentada por unha das aspirantes e comunicada á mesma a súa resolución,  publícase a relación definitiva de candidatos, coa puntuación total obtida por cada un deles. 

A presente resolución pon fin ao procedemento de selección polo que, contra a mesma, poden interpoñerse os recursos que procedan diante da xurisdición competente. 

RELACIÓN FINAL DEFINITIVA DE CANDIDATOS