Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Diagnóstico

A información contida nesta páxina corresponde co período de programación do FEMP 2014-2020.

Pode acceder a información sobre a EDLP aprobada ao GALP no período FEMPA 2021-2027 no seguinte enderezo web https://mar.xunta.gal/gl/o-sector/grupos-de-accion-local-do-sector-pesqu...

 

 

Para levar a cabo a EDLP no marco do FEMP 2014-2020 realizouse un diagnóstico das zonas afectadas, analizando as necesidades para marcar uns obxectivos.

Para levar a cabo a EDLP realizouse un diagnóstico das zonas afectadas, analizando as necesidades para marcar uns obxectivos.

DIAGNÓSTICO: https://galp.xunta.gal/sites/default/files/galp5_arousa_edlp_fempa_20221...