Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Listados definitivos de concesión de axudas no Galp Ría de Arousa

 

A Xunta Directiva do GALP Ría de Arousa, en xuntanza celebrada o día 1 de outubro de 2019, vista a proposta de resolución provisional do equipo técnico do GALP, e de conformidade cos criterios establecidos na EDLP, aprobou a PROPOSTA DE RESOLUCIÓN DEFINITIVA, correspondente á 2ª Convocatoria 2019, ao non presentarse alegacións no prazo indicado, e poden consultarse nos seguintes ficheiros:

 

https://galp.xunta.gal/sites/default/files/anexoi_res_def_2conv_2019.pdf

https://galp.xunta.gal/sites/default/files/anexoii_res_def_2conv_2019.pdf

 

A presente proposta de resolución definitiva  publicada no taboleiro de anuncios do GALP, non crea ningún dereito a favor dos solicitantes propostos.