Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Listaxe provisional de proxectos aprobados no GALP 5

 

Dando cumprimento á Orde  de 21 de decembro de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas para proxectos ao abeiro das estratexias de desenvolvemento local participativo (EDLP), no artigo 24.3 se indica  a advertencia expresa que esta proposta de resolución provisional, non crea ningún dereito a favor do solicitante proposto e outorgará un prazo de alegacións contra ela de 5 días hábiles contados dende a data da súa publicación no taboleiro de anuncios do GALP 5 Ría de Arousa e na web http://mar.xunta.gal. Por todo o anterior, dende o GALP RÍA DE AROUSA procédese a publicar a listaxe provisional de proposta técnica de proxectos productivos e non productivos e desestimados xunto coa baremación obtida, que pode consultarse no seguinte enlace: 

https://galp.xunta.gal/sites/default/files/20190401_proposta_de_resolucion_definitiva_-_galp_5.pdf