Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Listaxe proxectos convocatoria 2020 GALP5

 

Na reunión da Xunta Directiva do GALP RÍA DE AROUSA celebrada no día de onte, 5 de agosto de 2020, con quórum suficiente e, en segunda convocatoria, tratouse na orde do día a revisión da proposta definitiva de aprobación de proxectos presentados á primeira convocatoria de axudas da anualidade 2020 logo da súa devolución.

Unha vez feitas as consultas pertinentes, procédese a adaptar a proposta de resolución definitiva de aprobación de proxectos á previsión de crédito disponible, segundo se recolle na listaxe que se achega.

Segundo o establecido na orde de bases procédese a publicación no taboleiro de anuncios do GALP e na páxina web, coa advertencia expresa que esta proposta non crea ningún dereito a favor dos solicitantes propostos.

 

Pode consultar a listaxe de proxectos premendo no seguinte enlace: 

https://galp.xunta.gal/ria-de-arousa/listaxe-proxectos-convocatoria-2020-galp5