Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Proposta Resolución Definitiva 2ª Convocatoria 2020

 

A Xunta Directiva do GALP Ría de Arousa, celebrada o día 29 de setembro e vista a proposta de resolución provisional do Equipo Técnico do GALP, fronte á que non se formularon alegacións no trámite de exposición pública previsto no artigo 24.3 da Orde pola que se establecen as bases reguladoras das axudas, e de conformidade cos criterios establecidos na EDLP, acordou aprobar a proposta de resolución definitiva que se achega:


https://galp.xunta.gal/ria-de-arousa/listaxe-definitivo-setembro-2020-galp5

Esta proposta está tamén publicada no taboleiro de anuncios da oficina de dito GALP.

 

Cabe destacar que esta proposta non crea ningún dereito a favor dos solicitantes propostos.