Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Licitacións

Páxinas

Publicadodd: 23/02/2024

 ADXUDICACIÓN DO SERVIZO PARA A REALIZACIÓN DE ESTUDOS DE VIABILIDADE TÉCNICA, ECONÓMICA E FINANCIEIRA DOS PROXECTOS PRESENTADOS AO ABEIRO DAS ORDES DE CONVOCATORIA PUBLICADAS DAS ESTRATEXIAS DE DESENVOLVEMENTO LOCAL PARTICIPATIVO (EDLP),...

Publicadodd: 19/02/2024

Licitación para a contratación dun servizo de almacenamento de información e traballo colaborativo.

Expediente: 2024/001-P2

Data de publicación: 19/02/2024

Data límite de presentación das ofertas: 26/02/2024

 

ANUNCIO DE CONTRATACIÓN

Publicadodd: 19/02/2024

INFÓRMASE DA DATA E HORA DE APERTURA DO SOBRE C DO EXPEDIENTE DE CONTRATACION:  GALP1-F-006/2024 -  SERVIZO PARA A REALIZACIÓN DE ESTUDOS DE VIABILIDADE TÉCNICA, ECONÓMICA E FINANCIEIRA DOS PROXECTOS PRESENTADOS AO ABEIRO DAS ORDES DE CONVOCATORIA PUBLICADAS DAS ESTRATEXIAS DE DESENVOLVEMENTO LOCAL PARTICIPATIVO (EDLP), APROBADAS AOS GRUPOS DE ACCIÓN LOCAL DO SECTOR PESQUEIRO (GALP), NO MARCO DO FONDO EUROPEO MARÍTIMO, DE PESCA E DE ACUICULTURA 2021-2027.

Publicadodd: 19/02/2024

Anuncio de adxudicacións da Comisión de Contratación do GALP Golfo Ártabro Norte dos expedientes que se relacionan a continuación, segundo o procedemento II para gastos derivados de necesidades continuas dos GALP ou esporádicas con determinados valores estimados segundo a Instrución 1/2023 da Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro da Consellería do Mar:

Páxinas