Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

PROPOSTA DEFINITIVA DE RESOLUCIÓN DA CONVOCATORIA DE AXUDAS 2024 do GALP Ría de Pontevedra

A Xunta Directiva do GALP Ría de Pontevedra, aprobou a PROPOSTA DE RESOLUCIÓN DEFINITIVA, correspondente aos proxectos presentados ao abeiro da Orde do 28 de decembro de 2023 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas para proxectos ao abeiro das Estratexias de Desenvolvemento Local Participativo (EDLP), aprobadas para os grupos de acción local do sector pesqueiro para o desenvolvemento sustentable das zonas de pesca no marco do Fondo Europeo Marítimo de Pesca e de Acuicultura 2021-2027, e se convocan as correspondentes ao ano 2024” que pode consultarse nos seguintes arquivos:

- Acordo de Xunta Directiva do 18 de abril de 2024

- Anexo I: Proposta definitiva de concesión de axudas

- Anexo II: Proposta definitiva de denegación de axudas.

Esta proposta definitiva non crea ningún dereito a favor do solicitantes propostos.

Esta proposta está tamén publicada no taboleiro de anuncios da oficina do GALP Ría de Pontevedra, tal como se reflicte no artigo 20.2 da Orde do 28 de decembro de 2023, da Consellería do Mar.