Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

EDLP

A Estratexia de Desenvolvemento Local Participativo do GALP Ría de Pontevedra é a folla de ruta a seguir polo GALP da Ría de Pontevedra tanto nas súas actividades coma nos proxectos que financie, en liña cos obxectivos de Desenvolvemento Sostible e as orientación da Unión Europea. Os concellos de Bueu, Marín, Pontevedra, Poio, Sanxenxo e Meaño xunto co sector pesqueiro do territorio, o económico e a sociedade civil representada polas entidades que se sinten vinculadas á cultura mariñeira da nosa ría, presentan as actuacións para avanzar no desenvolvemento sostible da zona costeira.

Nela recóllense, entre outras cuestións:

  • Obxectivos estratéxicos e liñas de actuación nas que deben enmarcarse os proxectos que se financien.
  • Os criterios de selección dos proxectos

Consulta o documento aquí!