Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

O GALP Ría de Pontevedra e súas actividades

O GALP Ría de Pontevedra

 

Que é o GALP Ría de Pontevedra

 

Congreso da Rede Española de Mulleres no Sector Pesqueiro + Viaxe de estudo

 

Proxecto "Pescadoartesanal.com"

 

Acto de entrega dos distintivos "pescadoartesanal.com" á hostelería:

 

 

Como utilizar a plataforma "pescadoartesanal.com"?

 

 

Como funciona la aplicación "pescadoartesanal.com"?

 

 

Pescadoartesanal.com na lonxa de Portonovo

 

 

Vídeo homenaxe do día internacional da xente do mar

 

 

Artes de pesca artesanais

 

 

O produto pesqueiro artesanal da Ría de Pontevedra