Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Procedemento de contratación do servizo de auditoría dos proxectos e dos gastos de xestión do GALP Ría de Pontevedra

Publicacion: 
05/12/2023

Procedemento de contratación do servizo de servizo de auditoría dos proxectos e dos gastos de xestión do GALP Ría de Pontevedra cofinanciado polo Fondo Europeo Marítimo, de Pesca e de Acuicultura (FEMPA).

Expediente: GALP-RP_010_2023_F

Data límite de presentación de ofertas: 14/12/2023