Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Corrección de erros proposta Xunta Directiva 4.12.2023

Detectado un erro matemático no baremo, para os proxectos con número de expediente PE155A-2023-59 e PE155A-2023-63, publícase novamente a proposta de resolución dos proxectos que se consideran prioritarios para a execución da Estratexia de Desenvolvemento Local Participativo, de conformidade cos criterios establecidos nesta, e no estipulado na Orde do 14 de setembro de 2023 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas para proxectos ao abeiro das Estratexias de Desenvolvemento Local Participativo (EDLP), aprobadas para os grupos de acción local do sector pesqueiro para o desenvolvemento sustentable das zonas de pesca no marco do Fondo Europeo Marítimo de Pesca e de Acuicultura 2021-2027, e se convocan as correspondentes ao ano 2023.

Esta proposta de Resolución non crea ningún dereito a favor dos solicitantes propostos.

Esta proposta está publicada no taboleiro de anuncios da oficina do GALP Ría de Vigo A Guarda segundo establece o artigo 20.1 da Orde do 14 de setembro de 2023, da Consellería do Mar.

PROPOSTA DE RESOLUCIÓN

https://galp.xunta.gal/ria-de-vigo-a-guarda/proposta-xunta-directiva-cor...

BAREMOS

https://galp.xunta.gal/sites/default/files/baremacion_780_ent._sen_lucro...

https://galp.xunta.gal/ria-de-vigo-a-guarda/baremo-partida-770-empresas-...

PROPOSTA DETALLADA

https://galp.xunta.gal/ria-de-vigo-a-guarda/anexo-i-proposta-partida-780...

https://galp.xunta.gal/ria-de-vigo-a-guarda/baremo-partida-770-empresas-...