Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Proposta de resolución da xunta directiva do GALP Ría de Vigo - A Guarda

 

 

 

A Xunta Directiva do GALP Ría de Vigo – A Guarda, en reunión celebrada o 1 de outubro de 2020 en Baiona, seleccionou os proxectos que considerou prioritarios para a execución da dúa Estratexia de Desenvolvemento Local Participativo, de conformidade cos criterios establecidos nesta, e no estipulado na "Orde de axudas do 21 de decembro de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas para proxectos ao abeiro das Estratexias de desenvolvemento Local Participativo (EDLP), aprobadas para os grupos de acción local do sector pesqueiro para o desenvolvemento sustentable das zonas de pesca no mardo do Fondo Europeo Marítimo da Pesca 2014-2020, e se convocan as correspondentes para o ano 2020.

Resolución da Xunta Directiva da 2ª convocatoria 2020:

https://galp.xunta.gal/sites/default/files/ccf_000510.pdf

Esta proposta da Xunta Directiva para proxectos non produtivos da convocatoria de setembro de 2020 non crea ningún dereito a favor dos solicitantes propostos.

Esta proposta está tamén publicada no taboeiro de anuncios da oficina do GALP Ría de Vigo – A Guarda

Tal como se reflicte no artigo 24.3 da Orde de axudas do 21 de decembro de 2018 da Consellería do Mar, outórgase un prazo de alegacións contra esta resolución de 5 días hábiles contados dende a súa publicación