Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Proposta de resolución definitiva do GALP 7

A Xunta Directiva do GALP Ría de Vigo - A Guarda na reunión celebrada o luns, 10 de abril de 2019, acordou aprobar a proposta de resolución definitiva de proxectos que se adxunta.

https://galp.xunta.gal/sites/default/files/proposta_10042019-_0.pdf

 

Esta proposta está tamén publicada no taboleiro de anuncios da oficina do GALP 7 e non crea ningún dereito a favor dos solicitantes propostos.