Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Instalacións formativas SEFORGASA

O proxecto consiste no acondicionamento dunha nave industrial existente no porto de A Pobra do Caramiñal para adaptala ao sector formativo, dotándoa de aulas acondicionadas, servizos de secretaría, dirección e sala de profesores, así como aulas taller para a realización de cursos formativos destinados a salvamento e socorrismo acuático e a cursos formativos en materia sanitaria para os traballadores do mar.

Faranse uns vestiarios para homes, mulleres e discapacitados, a fin de mellorar o servicio ós alumnos. A adquisición dunha furgoneta e un remolque acondicionado e homologado para a impartición dos cursos contra incendios preceptivos na formación marítima, a efectos de poder impartir ditos cursos tanto nas nosas instalacións como de maneira itinerante nas confrarías.

Datos xerais
Acrónimo: 
-
Tipo de proxecto: 
Produtivo
Non produtivo
Tipo de proxecto: 
Individual
Conxunto
Cooperación
Datos do promotor
Nome e apelidos / Razón social: 
Servicio de Formación Galego e Salvamento, S.L.
Datos de interese: 
www.seforgasa.com
Perfil empresarial: 
EMPRESA PRIVADA
Datos do proxecto
Referencia normativa: 
Orde do 21 de decembro de 2018 bases reguladoras concesión axudas proxectos FEMP 2014-2020
Convocatoria - ano: 
2019
Data de aprobación: 
14/11/2019
Prazo de execución
Prazo total (meses): 
12
Anualidades: 
2019-2020
Data fin de execución: 
31/10/2020
Ámbito de aplicación: 

O proxecto ten a sede na Pobra do Caramiñal, A Coruña, pero prevén levar a cabo actuacións a nivel nacional

Información económica inicial do proxecto
Coste total do proxecto (subvencionable + non subvencionable): 
176.028,07€
Coste subvencionable do proyecto (inversión pública + inversión privada): 
139.071,74€
Total axuda pública aprobada (€): 
69.535,87€
% Subvención: 
50%
Reparto de axuda pública aprobada
FEMP (€): 
59.105,49€
FEMP (%): 
85%
CA (€): 
10.430,38€
CA (%): 
15%
Indicadores
Sexo promotor: 
Muller
Home
Idade promotor: 
< 40 anos
> 40 anos
Negocio de nova creación: 

Non
Diversificación da actividade pesqueira: 
Si
Non
Emprego creado (ETC): 
Si
Non
Nº emprego creado (ETC): 
1
Emprego mantido (ETC): 
Si
Non
Nº emprego mantido (ETC): 
4
Actividades de formación: número de mulleres que participaron: 
-
Estratexia de desenvolvemento local participativa, obxectivos e prioridades dos proxectos
Principais obxectivos do proxecto: 

O obxectivo xeral do noso proxecto é acondicionar unha nave no Porto de A Pobra do Caramiñal para a impartición de cursos relacionados co mar e a pesca, así como coa seguridade tanto a bordo dos buques como nas industrias relacionadas coa pesca, abundantes na nosa zona. Trátase de poder dar toda a formación necesaria para facilitar a incorporación da mocidade ao sector pesqueiro, así como o reciclaxe da xente do sector mediante a formación continua e de actualización para as cales xa temos as homologacións necesarias, ademais de traballar constantemente para acadar novas homologacións e chegar a dar un servicio integral que chegue a todos os sectores de formación relativa ao mar e empresas relacionadas.

Tamén se inclúe a compra dunha furgoneta e un remolque, así como a adaptación do mesmo, para a impartición dos cursos de formación Contra incendios no sector marítimo, tanto na Pobra do Caramiñal como de maneira itinerante en todos os portos e as confrarías que o soliciten.

Resultados concretos previstos coa implementación do proxecto: 

Mediante a formación que imos dar ás persoas do sector pesqueiro, imos conseguir este obxectivo específico dando as ferramentas imprescindibles á mocidade que queira acceder á profesión, impartindo os cursos específicos necesarios para a obtención dos permisos legais oportunos para o acceso á profesión de mariñeiro, así como o reciclaxe e actualizacións oportunas que sexan preceptivas para o mantemento da condición de traballador do sector marítimo, evitando que teñan que desprazarse a fora da nosa C.C.A.A. para acadar ditas titulacións e cursos de reciclaxe, mellorando a competitividade das nosas empresas e dos nosos traballadores, garantindo o relevo xeracional das profesionais e dos profesionais do mar, diseñando proxectos específicos para a incorporación laboral da muller ó sector pesqueiro e promocionando o acceso destas á profesión.

Principais actividades do proxecto: 

A necesidade de cambiar das instalacións actuais a estas outras ven dada porque as instalacións que temos agora mesmo non son suficientes para ampliar os recursos formativos que pretendemos implantar, os cales permitirían a expansión da empresa e que facilitarían a diversificación de cursos do sector marítimo a impartir, Por tanto, e dado que as instalacións son imprescindibles para os obxectivos de crecemento da empresa e para a implementación de novas titulacións de cara a acadar a incorporación laboral da mocidade e moi especialmente da muller ao sector pesqueiro.

Outro dos nosos obxectivos é a impartición dos cursos para o acceso á profesión de redeira, para o empoderamento da muller e a súa integración a esta profesión que de non ser posta en valor levará á extinción da mesma.

Obxectivos da EDLP do GALP á que responde
Obxectivo estratéxico da EDLP: 

OBXECTIVO ESTRATÉXICO 1

Mellora da competitividade do sector pesqueiro, creación de emprego e atracción de mocidade.

Obxectivo específico da EDLP: 

OBXECTIVO ESPECÍFICO 1.2

Acadar a incorporación laboral ou profesional da mocidade e a profesionalización do sector pesqueiro.

Principios horizontais
Desenvolvemento sostible: Medioambiente e cambio climático: 
Si
Non
Promoción da igualdade e non discriminación
Igualdade de xénero: 
Si
Non
Discriminación: 
Si
Non
Favorecer a inclusión social: 
Si
Non
Contribución aos retos dos GALP cara o 2020: 
Si
Non
Contribución: 
Política pesqueira común
Crecemento azul
Cambio climático e transición enerxética a unha economía de baixas emisións de carbono
Creación de emprego e integración social (mulleres, mozos/as e inclusión social)