Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Procedemento de contratación do servizo de limpeza

Publicacion: 
12/12/2023

Expediente de contratación: 014/2023-F-GALP8GAS

 

Data de publicación: 12/12/2023

Data límite de presentación: 21/12/2023

 

DOCUMENTACIÓN: 

- Anuncio de licitación: VER DOCUMENTO

- Pregos: VER DOCUMENTO